Kurs przewodnika turystyki rowerowej po KPN. Start: 17.03.2022 r.

Kurs przewodnika turystyki rowerowej po KPN. Start: 17.03.2022 r.
Rower to idealny sposób na odkrycie przyrody KPN. Jak robić to w sposób świadomy, harmonijny z naturą i turystami pieszymi - tego nauczysz się podczas naszego kursu!


Termin szkolenia: 17 marca 2022 r. - 8 maja 2022 r.

Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, dobra kondycja fizyczna

Jak odbywają się zajęcia? zajęcia teoretyczne (wykłady) - 22 godziny, odbywają się w wybrane wtorki i czwartki na platformie Clickmeeting w godz. 18.30-20.30 (20.45) i mają formę webinarów, zajęcia praktyczne (wycieczki rowerowe) - 10 wycieczek, odbywają się w weekendy na terenie KPN w godz. 9.00-16.00, rozpoczynają i kończą w tym samym miejscu (istnieje możliwość dojazdu samochodem osobowym na miejsce zbiórki).
Kurs prowadzony jest w grupie kilkunastoosobowej! Każdy uczestnik podczas części praktycznej musi posiadać własny rower, oraz kask.

Więcej informacji i zapisy:  http://www.wop-pttk.pl/home1