Kurs pilota wycieczek

Już wkrótce kurs pilota wycieczek turystycznych organizowany przez WOP PTTK!!!
Rozpoczynamy w październiku 2024!!!

Dlaczego warto z nami?!

- będziesz miał okazję w życzliwej i serdecznej atmosferze zapoznać się z zawodem, który później pomoże Ci zrealizować swoje marzenia – podróżować po całym kraju i świecie!

- nauczysz się zawodu pilota wycieczek bardzo poszukiwanego w turystyce!

- zajęcia stacjonarne odbywać się będą w zabytkowej kamienicy w klimacie przedwojennej Warszawy!

- stworzony został nowy autorski program przez pilotów – praktyków!!! realizowany przez doskonały zespół specjalistów pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodników miejskich po Warszawie, instruktorów przewodnictwa PTTK
i nauczycieli szkół turystycznych!

Opis szkolenia: realizowany zgodnie z przepisami ZG PTTK i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Zajęcia teoretyczne będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie WOP PTTK Al. Jerozolimskie 51/16 w czwartki, w godzinach 18.00-21.00, zajęcia praktyczne - terenowe w 3 soboty.

W ramach kursu przewidujemy:

- wykłady stacjonarne

- zajęcia w terenie: ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem metodyki
- ciepłą herbatkę i atmosferę

Kto może zostać pilotem wycieczek?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada minimum średnie wykształcenie

Koszt kursu:

- 1 800,00 zł – można opłacić w 2 ratach

Gwarancją wpisania na listę uczestników jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł max. 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia. Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy: biuro@wop-pttk.pl. Możliwość rezygnacji wraz ze zwrotem kwoty zaliczki może nastąpić najpóźniej do dnia np. 15.09.2024 r.

Najlepsi uczestnicy otrzymają rekomendację do pracy jako pilot w Biurze Podróży „FOKUS” głównego organizatora wycieczek szkolnych oraz w Przezmorze.pl – biurze podróży specjalizującym się w wycieczkach promowych po Morzu Bałtyckim.

Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia kursu.

Zakończenie kursu: kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi (test, egzamin ustny oraz egzamin w terenie). Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek”, natomiast po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych – dyplom - rekomendacja Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK z wynikiem egzaminu potwierdzającym uzyskane kwalifikacje merytoryczne i umiejętności praktyczne zawodu pilota wycieczek.

Oba dokumenty uprawniają do wykonywania zawodu pilota wycieczek.

Co po kursie?

Kurs przygotowuje do egzaminu w ramach potwierdzenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” zgodnego ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 522)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180000522/O/M20180522.pdf

Koszt tego egzaminu nie jest wliczony w cenę kursu.

WOP PTTK wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00320/2021. Można uzyskać finansowanie kursów ze środków Urzędu Pracy. Szczegółowy opis procedury na stronie http://wupwarszawa.praca.gov.pl