Kurs pilota wycieczek PTTK  


Jeżeli kochasz podróże i chcesz się uczyć zapraszamy Cię na kurs wycieczek z rozszerzeniem "pilotaż krajowy"!
Turystyka krajowa będzie pierwszą oznaką wyjścia społeczeństwa z pandemii Covid-19. Zamknięcie przez miesiące sprawiło, że turyści są spragnieni nowych, ciekawych doświadczeń! 

Oto 5 rzeczy, o których musisz pomyśleć przed rozpoczęciem szkolenia pilota wycieczek:
1. Czy potrafisz jasno komunikować się; lubisz rozmawiać z innymi ludźmi?
2. Czy jesteś dobrze zorganizowany?
3. Czy jesteś punktualny; czy potrafisz trzymać się harmonogramu?
4. Czy jesteś cierpliwy?
5. Czy jesteś odpowiedzialny?

Oczywiście, praca pilota wycieczek to coś więcej niż tylko powyższe, ale jesteś już w połowie drogi. Jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na te pytania, wypełnij formularz znajdujący się na dole strony.


Kto może zostać pilotem wycieczek?
Zgodnie z przepisami (podstawa prawna: Uchwała nr 175/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 października 2015 r. w sprawie regulaminu szkolenia i egzaminowania pilotów wycieczek, oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK) pilotem wycieczek może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
3) posiada minimum średnie wykształcenie 


Opis szkolenia: zajęcia wykłady (wykłady, ćwiczenia)  odbywają się w formule on-line, przez 8 dni w soboty i niedziele w godzinach: 9.00-16.30 z wykorzystaniem platformy webinarowej ClickMeeting. Część praktyczna kursu obejmuje dodatkowy jeden weekend zajęć terenowych.

Realizacja zajęć terenowych podczas pandemii COVID-19. Forma zajęć terenowych będzie uzależniona od aktualnych przepisów państwowych, lub lokalnych wynikających z epidemii Covid-19. Podczas zajęć terenowych uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19.

Rozpoczęcie szkolenia: 26.03.2022 r.
Terminarz spotkań:
26-27.03.2022 r.
2-3.04.2022 r.
9-10.04.2022 r.
23-24.04.2022 r.
7-8.05.2022 r.


Koszt kursu: 1500,- zł (możliwość płatności w 2 ratach, szczegóły w formularzu zgłoszeniowym)

Co obejmuje program kursu?
Zajęcia z zakresu rynku pracy pilotów wycieczek, warsztatu pracy, przygotowania pilota wycieczek do imprezy, realizacji i rozliczenia imprezy turystycznej, prawa w turystyce i ubezpieczeń turystycznych, geografii turystycznej Polski (rozszerzona), najpopularniejsze kierunki turystyczne w Polsce i na świecie, historii kultury i sztuki, pierwszej pomocy medycznej.

Absolwent kursu zdobędzie umiejętności wykorzystania źródeł krajoznawczych w pracy pilota pilota wycieczek, oraz prawidłowego postępowania podczas prowadzenia imprez turystycznych (umiejętność pracy z grupą, w tym rozwiązywania sytuacji problemowych, organizowania i realizowania imprez turystycznych różnego typu; obsługiwania turystów na poszczególnych etapach podróży, przygotowania trasy turystycznej, przekazywania informacji, posługiwania się dokumentacją branżową i sporządzania sprawozdań z przebiegu imprezy itp.)

Zakończenie kursu: kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi (testem zaliczeniowym, oraz wycieczką zaliczeniową). Po zaliczeniach wewnętrznych uczestnik kursu otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek PTTK".
"Zaświadczenie" uprawnia do przystąpienia do egzaminu na pilota wycieczek PTTK (szczegóły w zakładce Egzaminy).

Informujemy, że kursy pilota wycieczek PTTK organizowane są sukcesywnie przez cały rok.  Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy minimum 8 osób.

Co po kursie? Po ukończeniu kursu i zaliczeniu wewnętrznego egzaminu by zostać pilotem wycieczek PTTK należy zdać egzamin przewodnicki przed Komisją egzaminacyjną, którą powołuje ZG PTTK. Po pomyślnym zdaniu egzaminu można korzystać z przywilejów członkostwa w PTTK.