Kampinoski Park Narodowy wpisany na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO. Obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej.  Krajobraz kontrastujących ze sobą wydm i bagien, odwiedzany rocznie przez ponad 900 tys. osób. Drugi co do wielkości park narodowy w Polsce i jedyny w Europie położony w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Tereny Parku mają bogatą historię, związaną z walkami o niepodległość. Miały tu miejsce walki powstańcze w 1794 i 1863, walki armii Poznań we wrześniu 1939, a także walki w 1944. Znajdują się tu: mogiły powstańców z 1863, cmentarz partyzantów, jak również Cmentarz w Palmirach, na którym spoczywają Polacy rozstrzelani przez Niemców w latach 1939–1944. Obszar parku został uznany przez Parlament Europejski za ostoję ptaków o randze europejskiej.


Rower to idealny sposób na odkrycie przyrody KPN. Jak robić to w sposób świadomy, harmonijny z naturą i turystami pieszymi - tego nauczysz się podczas naszego kursu!

Termin szkolenia: 6 września 2022 r. - 22 października 2022 r.
  

Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, dobry stan zdrowia, pozwalający na uprawianie turystyki rowerowej

Jak odbywają się zajęcia? zajęcia teoretyczne (wykłady) - 22 godziny,  odbywają się  we wtorki  w godz. 18.30-20.30 (20.45) i jedną niedzielę w godz. 9.30-14.30 na platformie Clickmeeting i mają formę webinarów, zajęcia praktyczne (wycieczki rowerowe) - 10 wycieczek, odbywają się w weekendy na terenie KPN w godz. 9.00-16.00, rozpoczynają i kończą w tym samym miejscu (istnieje możliwość dojazdu samochodem osobowym na miejsce zbiórki).
Kurs prowadzony jest w grupie kilkunastoosobowej! Każdy uczestnik podczas części praktycznej musi posiadać własny rower, oraz kask.


Program kursu
I. Wykłady
1. Ochrona przyrody w Polsce. Zarys historii i stan obecny. KPN jako instytucja.
2. Zagospodarowanie turystyczne KPN (szlaki, ścieżki edukacyjne, polany turystyczne).
3. Przyroda nieożywiona w KPN.
4. Fauna KPN.
5. Charyzmatyczne gatunki zwierząt w KPN.
6. Flora KPN.
7. Charakterystyka gatunków drzew w KPN. Zabiegi z zakresu ochrony czynnej.
8. Historia  KPN i otuliny.
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
10. Przepisy prawne dot. organizacji wycieczek rowerowych.
11. Wybór sprzętu. Zabezpieczenie techniczne.
12. Bezpieczeństwo podczas wycieczki rowerowej.
13. Programowanie wycieczki rowerowej.
14. Program wycieczki, a grupy odbiorów - leśne gry i zadania.
15. Metodyka prowadzenia wycieczki rowerowej.

II. Wycieczki 
1. Roztoka, Górki, Zamość, Cisowe, Nowa Dąbrowa, Brzozówka, Roztoka- 43 km 
2. Izabelin, Sieraków, Pociecha, Karczmisko, Wiersze, Ławy, Zaborów Leśny, Truskaw, Izabelin - 30 km
3. Izabelin, Sieraków, Pociecha, Roztoka, Łubiec, Kępiaste, Julinek, Buda, Lipków, Izabelin - 49 km
4. Granica, Żelazowa Wola, Sochaczew, Kirsztajnów, Łazy, Bromierzyk, Famułki Br. -  Sochaczew - 41, 5 km
5. Izabelin - Sieraków - Posada Sieraków - Kamień Zboińskiego, Mogilny Mostek, Biała Góra, Długie Bagno, Palmiry, Ćwikowa Góra, Zaborów Leśny, Truskawska Droga, Truskaw, Izabelin - 28 km
6. Piaski Królewskie - Leoncin, Nowy Wilków, Wilków Polski, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Piaski Królewskie - 27 km
7. Granica, Nart, Zamczysko, Górki, Zamość, Posada Cisowe, mostek na Łasicy, Bieliny, Dąb Powstańców 1863 r., Granica - 23 km
8. Wólka Węglowa, Opaleń, Laski, Lipków, Izabelin, Sieraków, Łosiówka, Kamień Plapisa, Nadłuża, dawna Atomowa Kwatera Dowodzenia, Dąbrowa Leśna, Opaleń - 27 km
9. Polana Opaleń, Góra Ojca, Laski, Droga Łączniczek, Sieraków, Cmentarz Palmiry, Mogilny Mostek, Kamień Zboińskiego, Kamień W. Plapisa, Kamień Ułanów Jazłowieckich, Dąbrowa Leśna,
Opaleń - 37 km
10. Wycieczka prowadzona przez uczestników szkolenia - 30 km
Organizator zastrzega możliwość drobnych zmian w trasach.

 

Terminarz wykładów: 6.09, 13.09, 20.09, 27.09, 4.10, 9.10 11.10, 18.10 
 Terminarz wycieczek: 10.09, 11.09, 17.09, 18.09, 24.09, 25.09, 1.10, 2.10, 8.10, 16.10 


Koszt kursu:
 
1050,- zł 

Dla osób podejmujących pracę, kurs zwraca się bardzo szybko!


Dlaczego warto?
- poznasz jeden z największych parków narodowych
- spotkasz interesujących ludzi z pasją
- masz zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego
- trochę teorii i dużo praktyki (zajęcia praktyczne w każdy weekend)
- dostajesz Certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności

Kodeks rowerzysty KPN 
https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/file/40-kodeks-rowerzysty