Władze Oddziału i Kół


Zarząd Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK
Monika Nowicka - prezes
Irena Suchmiel - wice prezes
Magdalena Miązek - sekretarz
Barbara Sikorska - skarbnik
Dorota Wójcik - członek

Komisja Rewizyjna Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK
Iwona Kulesza - prezes
Małgorzata Hoffmann - wice prezes
Elżbieta Kunowska - sekretarz

 Zarząd  Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

Magdalena Miązek - prezes
Dorota Wójcik - wiceprezes
Renata Adamczyk - sekretarz
Barbara Sikorska - skarbnik 

Zygmunt Pazio - członek Zarządu

Franciszek Trynka - członek Zarządu

Teresa Żydak - członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK
Iwona Kulesza - prezes
Elżbieta Kunowska - wiceprezes
Krzysztof Sójka - sekretarz


Zarząd Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK
Maria Hoffmann – prezes
Ewa Jachimska - skarbnik
Zofia Szostak - sekretarz 

Jarosław Gawryszewski - Członek
Komisja Rewizyjna Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK
Tomasz Siwek - prezes
Zofia Powideł - sekretarz
Mirosław Szymański - członek

  • Siedziba WOP-u znajduje się w zabytkowej Kamienicy Hoserów z 1905 roku. (fot. Jarosław Budyta)

Warszawski Oddział Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest stowarzyszeniem rejestrowym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352, działającym na podstawie Statutu PTTK