Władze Oddziału i Kół

Zarząd Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK
Paweł Terlecki - prezes 
(pawelterlecki@wop-pttk.pl)
Hanna Kowalska - wiceprezes
Bartosz Mazurek - sekretarz (bartoszmazurek@wop-pttk.pl)
Marek Grabowski - skarbnik (marekgrabowski@wop-pttk.pl)
Jan Gaudasiński - członek
Jerzy Kudlicki - członek
Monika Nowicka - członek
(monikanowicka@wop-pttk.pl)

Komisja Rewizyjna WOP PTTK
Jacek Kaczmarek - prezes
Joanna Lipińska- wiceprezes
Antoni Baczyński - sekretarz

Kadencja obecnego Zarządu 2017-2021
Zarząd Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK
Joanna Lipińska - prezes, skarbnik
Jan Gaudasiński - wiceprezes
Włodzimierz Dembiński - członek Zarządu
Grzegorz Karaś - członek Zarządu
Zygmunt Pazio - członek Zarządu
Teresa Żydak - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK
Teresa Zioło-Skałecka - prezes
Małgorzata Hoffman - wiceprezes
Elżbieta Kunowska - sekretarzZarząd Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK
Maria Hoffman-Piasecka – prezes
Szymon Bijak – wiceprezes
Małgorzata Langier – skarbnik
Ewa Jachimska – sekretarz
Zofia Szostek – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK
Teresa Niewiarowska-Komorowska - prezes
Grażyna Czarnowska - wiceprezes
Krzysztof Holewiński - sekretarz


Warszawski Oddział Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest stowarzyszeniem rejestrowym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352.