Władze Oddziału i Kół


Zarząd Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK
Monika Nowicka - prezes
Irena Suchmiel - wice prezes
Magdalena Miązek - sekretarz
Barbara Sikorska - skarbnik
Dorota Wójcik - członek

Komisja Rewizyjna Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK
Iwona Kulesza - prezes
Małgorzata Hoffmann - wice prezes
Elżbieta Kunowska - sekretarz

 Zarząd  Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

Dorota Wójcik - prezes
Grzegorz Karaś - wiceprezes
Elżbieta Finzi - sekretarz
Magdalena Miazek - członek Zarządu
Zygmunt Pazio - członek Zarządu
Teresa Żydak - członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK
Iwona Kulesza - prezes
Elżbieta Kunowska - wiceprezes
Barbara Sikorska - sekretarz


Zarząd Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK
Szymon Bijak – prezes
Maria Hoffmann - skarbnik
Zofia Szostak - sekretarz

Komisja Rewizyjna Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK
Tomasz Siwek - prezes
Anna Marczak - Krupa - wiceprezes
Krystyna Kazusek - członek

  • Siedziba WOP-u znajduje się w zabytkowej Kamienicy Hoserów z 1905 roku. (fot. Jarosław Budyta)

Warszawski Oddział Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego jest stowarzyszeniem rejestrowym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352, działającym na podstawie Statutu PTTK