Kurs przewodnika po Mazowieckim Parku Krajobrazowym, startujemy - 1.10.2020 r.

Kurs przewodnika po Mazowieckim Parku Krajobrazowym, startujemy - 1.10.2020 r.


Organizatorzy szkolenia: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Warszawski Oddział Przewodników PTTK

Termin szkolenia: 01.10.2020 r. – 19.11.2020 r.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie

Koszt kursu: 550,- zł

Przebieg szkolenia: zajęcia teoretyczne (wykłady), odbywają się w formie zdalnej na platformie ZOOM w czwartki i jedną środę w godz. 18.00-19.50,
zajęcia praktyczne odbywają się w weekendy (soboty i wybrane niedziele), na terenie MPK w przedziale godzinowym 10.00-15.00.


Więcej informacji i zapisy http://www.wop-pttk.pl/kurs-przewodnika-po-mazowieckim-parku-krajobrazowym