Kurs przewodnika po Mazowieckim Parku Krajobrazowym

Mazowiecki Park Krajobrazowy, obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa.  Utworzony w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły.  Swym zasięgiem obejmuje prawie 16 000 hektarów. Tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego to doskonałe miejsce do uprawniania różnych form turystyki. 


Dlaczego warto:
- zajęcia teoretyczne on-line, bez wychodzenia z domu
- dużo zajęć praktycznych
- poznajesz ciekawych ludzi z pasją
- zajęcia prowadzi doświadczona kadra pracowników MZPK 
- na zakończenie otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

Organizatorzy szkolenia: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Warszawski Oddział Przewodników PTTK

Termin szkolenia: 24 września 2022 r. - 22 października 2022 r.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie

Koszt kursu: 920,- zł 

Przebieg szkolenia: zajęcia teoretyczne (wykłady), odbywają się w formie zdalnej na platformie ClickMeeting w piątek (wykład inauguracyjny), wtorki i czwartki w godz. 18.00-20.00. 
Zajęcia praktyczne odbywają się w weekendy (soboty i  niedziele), na terenie MPK w przedziale godzinowym 10.00-15.00.

Prowadzący: pracownicy MPK

Tematy wykładów:
1. Ochrona przyrody w Polsce. Zarys historii i stan obecny. Rola parków krajobrazowych w ochronie przyrody na przykładzie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
2. Środowisko przyrodnicze MPK.
3. Ścieżki edukacyjne MPK
4. Flora MPK.
5. Gospodarka leśna. Główne gatunki drzew w MPK. Rola martwych drzew w życiu przyrody.
6. Fauna MPK.
7. Historia i kultura regionu MPK.
8. Programowanie wycieczki
9. Metodyka pracy przewodnika.
10. Prawo w turystyce.
11. Pierwsza pomoc medyczna.

Terminarz wykładów (zawiera termin egzaminu on-line):
Wrzesień:  27, 29
Październik: 4, 6, 9, 11, 13, 18, 20 

Trasy wycieczek:
1. Wycieczka rowerowa: „Od Radości do Starej Miłosnej”. Czas trwania: 4h, długość trasy: 15 km.
2. Wycieczka rowerowa: „Puszcza Osiecka”. Czas trwania: 4,5h, długość trasy: 20 km
3. Wycieczka rowerowa: „Lasy Otwockie”. Czas trwania: 4,5h, długość trasy: 20 km
4. Wycieczka piesza: „Bagno Całowanie”. Czas trwania: 2h, długość trasy: 5 km
5. Wycieczka piesza: „Lasy Celestynowskie”. Czas trwania: 3h, długość trasy: 8 km
6. Wycieczka piesza: „Rezerwat Na Torfach, czyli Łabędzim Szlakiem”. Czas trwania: 2h, długość trasy: 2 km
7. Wycieczka piesza: "Otwock i jego atrakcje". Czas trwania: 3h, długość trasy: 8 km

8. Wycieczka piesza z podziałem na odcinki prowadzone przez uczestników szkolenia

Terminarz wycieczek:
Wrzesień: 24, 25
Październik: 1, 2, 8, 9, 15, 16

Na wyznaczone miejsca zbiórki (wycieczki), istnieje możliwość dojazdu komunikacją miejską, lub PKP.
Wszystkie wycieczki zaczynają się i kończą w tym samym miejscu.