Kurs przewodnika miejskiego po Warszawie. Start - 20 kwietnia 2021 r.

Kurs przewodnika miejskiego po Warszawie. Start - 20 kwietnia 2021 r.
Kurs obejmuje 211 godzin zajęć (w tym 54 godziny samokształcenia), oraz 14 dni szkolenie praktycznego. Zajęcia wykłady odbywają się w formuje on-line we wszystkie wtorki (z wyjątkami uwzględnionymi w szczegółowym programie kursu), w godz. 18.00-21.00, oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.30-13.30 z wykorzystaniem platformy webinarowej ClickMeeting.


Termin szkolenia: 20 kwietnia 2021 - jesień 2021

Więcej informacji i zapisy: http://www.wop-pttk.pl/kurs-przewodnika-miejskiego-po-warszawie