Kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie


Opis szkolenia: kurs obejmuje 211 godzin zajęć (w tym 54 godziny samokształcenia), oraz 14 dni szkolenia praktycznego. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formule on-line  w poniedziałki
 (z wyjątkami uwzględnionymi w szczegółowym programie kursu), w godzinach 18.00-21.00,  zajęcia praktyczne - terenowe w soboty i niedziele w godzinach 9.30-15.00. 

Realizacja zajęć podczas pandemii COVID-19. Forma zajęć terenowych będzie uzależniona od aktualnych przepisów państwowych, lub lokalnych wynikających z epidemii Covid-19. Podczas zajęć terenowych uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19.


Termin szkolenia:
 19.09.2022 r.  - koniec stycznia 2023 r. 

Formularz zgłoszenia na kurs będzie dostępny od dnia 1.06.2022 r.

Kto może zostać przewodnikiem?
Zgodnie z przepisami (podstawa prawna: Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu szkolenia i egzaminowania przewodników miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK) przewodnikiem turystycznym miejskim może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada minimum średnie wykształcenie

Koszt szkolenia: zostanie podany po otwarciu naboru na szkolenie, do dnia 01.06.2022 r. 
Płatności dokonywane są jednorazowo, albo w 4 ratach.
Opłaty dokonywane są na konto Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK o numerze: 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
Opłata za udział w kursie obejmuje: wykłady, warsztaty i zajęcia w terenie, wycieczki autokarowe, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW podczas wycieczek autokarowych. Opłata nie obejmuje egzaminu organizowanego przez Wojewódzką Komisję Egzaminacyjną PTTK (egzamin nie jest częścią kursu).

Co obejmuje program kursu?
Zajęcia z zakresu:
historii Warszawy na tle historii Polski, sztuki i kultury Warszawy, Warszawy współczesnej, administracji i geografii Warszawy, metodyki i techniki prowadzenia wycieczek, wybranych zagadnień z psychologii i socjologii grupy wycieczkowej, folkloru warszawskiego, infrastruktury technicznej miasta, podstawowych przepisów prawnych w turystyce, atrakcji turystycznych okolic Warszawy.
Trasy:
- Stare Miasto, Nowe Miasto, Powiśle, Trakt Królewski, Centrum Warszawy
- Szlaki tematyczne: Szlak Szarych Szeregów, Szlak Żydowski
- Cmentarze warszawskie: Stare Powązki, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Żydowski, Cmentarze Ewangelickie
- Muzea Warszawskie: Zamek Królewski, Muzeum Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, Muzeum Wojaka Polskiego, Cytadela
- Puszcza Kampinoska
- dzielnice Warszawy

Zakończenie kursu: kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi (testem zaliczeniowym, oraz poprowadzeniem spaceru po ulicach miasta). Po zaliczeniach wewnętrznych uczestnik kursu otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich (po Warszawie).
"Zaświadczenie" uprawnia do przystąpienia do egzaminu na przewodnika PTTK (szczegóły w zakładce Egzaminy). 

Co po kursie? Po ukończeniu kursu i zaliczeniu wewnętrznego egzaminu by zostać przewodnikiem zrzeszonym w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich PTTK należy zdać egzamin przewodnicki przed Komisją egzaminacyjną, którą powołuje ZG PTTK. Po pomyślnym zdaniu egzaminu i zapisaniu się do Koła można korzystać z przywilejów członkostwa w PTTK i używać odznaki przewodnickiej w działalności.

WOP PTTK wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00320/2021. Można uzyskać finansowanie kursów ze środków Urzędu Pracy. Szczegółowy opis procedury na stronie http://wupwarszawa.praca.gov.pl 


Dodatkowych informacji udziela kierownik szkolenia - Paweł Dotryw, tel. kom. 605332614 (w godz. 8-21), oraz e-mailowo: biuro@wop-pttk.pl