Kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie

NOWY AUTORSKI PROGRAM JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO W PTTK! 

PONAD 20 DOSKONAŁYCH SPECJALISTÓW,  W TYM WYKŁADOWCÓW INSTYTUTU HISTORII PAN, AUTORÓW KSIĄŻEK O TEMATYCE WARSAWIANISTYCZNEJ
I NAJLEPSZYCH PRZEWODNIKÓW – INSTRUKTORÓW, EKSPERTÓW W ZAKRESIE
WYCIECZEK TEMATYCZNYCH!

 

Opis szkolenia: realizowany zgodnie z przepisami  ZG PTTK przy współpracy, oraz wsparciu merytoryczno – naukowym Instytutu Historii Nauki PAN i obejmuje 211 godzin zajęć, oraz 14 dni szkolenia praktycznego.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w formule on-line na platformie ClickMeeting i stacjonarnie w siedzibie WOP PTTK,
al. Jerozolimskie 51/16 (15 % wykładów i warsztatów) we wtorki
, w godzinach 18.00-21.00, zajęcia praktyczne - terenowe
w soboty i niedziele w godzinach 9.30-15.00.


Realizacja zajęć podczas pandemii COVID-19. Forma zajęć terenowych będzie uzależniona od aktualnych przepisów państwowych, lub lokalnych wynikających z epidemii Covid-19. Podczas zajęć terenowych uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19.


Termin: 27.09.2022 – kwiecień 2023

Kto może zostać przewodnikiem?
Zgodnie z przepisami (podstawa prawna: Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu szkolenia i egzaminowania przewodników miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK) przewodnikiem turystycznym miejskim może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada minimum średnie wykształcenie

Co obejmuje program kursu?
Zakres tematyczny wykładów:
1. Historia Warszawy na tle historii Polski.
2. Kartografia i urbanistyczny rozwój Warszawy.
3. Administracja i władze samorządowe Warszawy w przestrzeni wieków.
4. Warszawa - stolica Mazowsza i Rzeczypospolitej.
5. Żydowska Warszawa.
6. Nekropolie Warszawy.
7. Warszawa – stolica wielokulturowa, wielowyznaniowa.
8. Architektura i sztuka Warszawy.
9. Życie kulturalne Warszawy.
10. Projektowanie tras turystycznych po Warszawie.
11. Muzea, archiwa i biblioteki Warszawy.
12. Segmentacja grup turystycznych i metodyka ich oprowadzania.
13. Warszawska zieleń miejska.
14. Uwarunkowania prawne pracy przewodnika miejskiego, etyka przewodnicka.
15. Warszawa dnia dzisiejszego i jutra.

Trasy wycieczek terenowych (pieszych):
1. Dwa Brzegi (Bulwary Wiślane, Wisła od strony Pragi)
2. Nekropolie: Stare Powązki, Powązki Wojskowe, cm. Żydowski, cm. Ewangelickie, cm. Prawosławny, cm. Powstańców Warszawy i cm. wolskie.
3. Szlakiem Szarych Szeregów
4. Szlakiem "Kamieni na szaniec"
5. Szlakiem Powstania Warszawskiego
6. Trakt Królewski
7. Stare Miasto
8. Nowe Miasto
9. Wybrane place historyczne Warszawy (pl.Trzech Krzyży, pl. Zamkowy, pl. Unii Lubelskiej, pl. Na Rozdrożu, pl.Teatralny, pl. Piłsudskiego, pl. Defilad, pl. Bankowy)
10. PKIN
11. Wybrane dzielnice Warszawy (Praga-Północ, Śródmieście, Wola, Muranów)
12. Śladami Chopina
13. Warszawskie ZOO
14. Wybrane Muzea Warszawy (Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, obiekty muzealne w Parku Łazienkowskim, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Katyńskie, Muzeum Chopina, Muzeum Woli, Muzeum Pragi, Muzeum Warszawy , Muzeum Teatralne, Muzeum Narodowe (MNW), Muzeum POLIN)
15. Pałac Prezydencki, PKiN, Belweder, Sejm, Kancelaria Premiera Rady Ministrów (KPRM)
16. Wiszące ogrody Semiramidy - wybrane nowoczesne parki na dachu
17. Wybrane biblioteki (BUW/Biblioteka Narodowa), archiwa państwowe w Warszawie
18. Puszcza Kampinoska, Palmiry
19. Wybrane Parki (park Łazienkowski, park Wilanowski, park Saski)
20. Dzielnica Północna - Getto - Muranów
21. Wybrane świątynie Warszawy (Bazylika archikatedra św. Jana Chrzciciela, Kościół Akademicki św. Anny, kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy, Synagoga Nożyków, cerkiew św. Jana Klimaka)

Zajęcia praktyczne (autokarowe), warsztaty:
1. Ćwiczenia praktyczne w terenie z uwzględnieniem metodyki oprowadzania i docelowych grup turystów.
2. Wycieczki autokarowe: (wzorcowa po Warszawie, „Dzieje Pragi”, wycieczka autokarowa „Ćwiczenia w autokarze”)
3. Warsztaty - emisja głosu.


Prowadzący:  zajęcia prowadzić będą najlepsi wykładowcy Instytutu Historii PAN, IHN PAN, Wydziału Historii UW, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW, Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW: Prof. Andrzej Karpiński, Prof. Artur Markowski, Prof. Jerzy Pysiak, Prof. Katarzyna Sierakowska, doktor Alicja Urbanik, doktor Jakub Bajer IHN PAN i wielu innych znakomitych prelegentów w tym: Sylwia Chutnik (pisarka, felietonistka, działaczka społeczna), Magdalena Tworzowska (Zamek Królewski),
Alicja Mroczkowska (Żydowski Instytut Historyczny), doktor Kornelia Sobczak (Zakład Historii Kultury UW), Paweł Bień (Muzeum Narodowe), Przemysław Pasek
(Fundacja Ja Wisła), Jagna Kofta, Piotr Hummel, Janusz Dziano, Radosław Potrać (Gwara Warszawska), doktor Michał Piekarski (muzykolog), Jolanta Wiśniewska
(Muzeum Warszawskiej Pragi), Paweł Sochacki (Fundacja Polish Heritage And Culture Foundation), oraz najlepsi w Warszawie przewodnicy miejscy - instruktorzy.

Biogramy wykładowców (u dołu strony).


Szczegółowy harmonogram zostanie wręczony uczestnikom w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Koszt uczestnictwa:
- 2850 zł przy zgłoszeniu do dnia 31.08.2022 r.
- 3150
zł przy zgłoszeniu od dnia 1.09.2022 r.

Płatność w ratach: I rata – 1000 zł 2 dni od przesłania zgłoszenia, II rata (pozostała kwota) do dnia rozpoczęcia kursu.
Istnieje możliwość płatności w większej ilości rat (ustalanych indywidualnie z organizatorem kursu płatnych, do dnia rozpoczęcia kursu).

 

Zakończenie kursu: kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi (testem zaliczeniowym, oraz poprowadzeniem spaceru po ulicach miasta). Po zaliczeniach wewnętrznych uczestnik kursu otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Warszawie”.
"Zaświadczenie" uprawnia do przystąpienia do egzaminu na przewodnika PTTK (szczegóły w zakładce Egzaminy).

 

Co po kursie?
Po ukończeniu kursu i zaliczeniu wewnętrznego egzaminu, aby zostać certyfikowanym przewodnikiem PTTK należy zdać egzamin przewodnicki przed Komisją egzaminacyjną, którą powołuje ZG PTTK. Po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat wystawiony przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej PTTK. Członkowie PTTK otrzymują ponadto uprawnienia i legitymację Przewodnika Turystycznego PTTK, oraz odznakę przewodnicką. Jeżeli do PTTK jeszcze nie należysz, to zapraszamy w szeregi Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK. 


Dlaczego warto?
-
dowiesz się wszystkiego, co jest potrzebne w pracy zawodowej jako przewodnik
- nauczysz się jak organizować i prowadzić profesjonalne wycieczki po Warszawie
- Twój wkład finansowy, szybko się zwróci

WOP PTTK wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie pod numerem 2.14/00320/2021.

Można uzyskać finansowanie kursów ze środków Urzędu Pracy.
Szczegółowy opis procedury na stronie http://wupwarszawa.praca.gov.pl


Uwaga! Autorski program kursu przygotowany przez nowy Zarząd WOP PTTK wybrany w dniu 3.07.2022 r.
przy współpracy z Instytutem Historii PAN stanowi własność WOP PTTK jego kopiowanie i wykorzystanie w celu komercyjnym jest zabronione!

 

Nasi Partnerzy: 

  ihn panpng szerokiejpg MN_logojpg