Kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie

Termin kursu: 8.10.2018 - marzec 2019


Zajęcia inauguracyjne - 8 października 2018 (poniedziałek), godz. 18.00, Aleje Jerozolimskie 51/16, potrwają godzinę.

 

Zajęcia poniedziałkowe (teoretyczne) odbywają się w siedzibie Oddziału (Aleje Jerozolimskie 51 lok. 16, druga brama, IV piętro), a zajęcia w soboty i niedziele (praktyczne): na ulicach Warszawy, w muzeach, w autokarze. Zajęcia odbywają się we wszystkie poniedziałki w godz. 17.30-21.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.30 - 13.30 (z wyjątkiem okresów świątecznych).

 

Opis szkolenia: kurs PTTK dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie obejmuje łącznie 211 godzin zajęć na które składają się: wykłady teoretyczne, wycieczki piesze i autokarowe. W trakcie kursu uczestnicy poznają historię Warszawy, jej atrakcje turystyczne, a także zdobywają wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek. Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów: pracowników naukowych, varsavianistów, pracowników muzealnych oraz przewodników turystycznych z wieloletnim doświadczeniem.

 

Kto może zostać przewodnikiem?
Zgodnie z nowymi przepisami przewodnikiem turystycznym miejskim może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada wykształcenie minimum średnie

Podstawa prawna: Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.

 

Rekrutacja na kurs: zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową. Zgłoszenie polega na pobraniu, wypełnieniu i przesłaniu krótkiej ankiety. Po otrzymaniu ankiety, prześlemy Państwu "Regulamin" (do podpisania i odesłania). Oba dokumenty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty pierwszej raty prosimy przesłać na adres: biuro@wop-pttk.pl Przyjęcie na kurs zostanie potwierdzone mailowo.

 

Koszt kursu: 1700 zł (raty). Szczegółowy harmonogram wpłat znajduje się w "Regulaminie...".

Konto do wpłat: 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907 (Bank Pekao S.A.)

 

Co obejmuje program kursu?

Zajęcia teoretyczne:

 • Historia Warszawy na tle historii Polski,
 • Kultura i sztuka Warszawy,
 • Warszawa współczesna,
 • Administracja i geografia Warszawy,
 • Metodyka i technika prowadzenia wycieczek,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii grupy wycieczkowej
 • Ochrona przyrody i środowiska,
 • Folklor warszawski,
 • Infrastruktura techniczna miasta,
 • Podstawowe przepisy prawne prawne w turystyce,
 • Atrakcje turystyczne okolic Warszawy.

Zajęcia praktyczne (piesze):

 • Stare Miasto, Nowe Miasto, Powiśle, Trakt Królewski, Centrum Warszawy,
 • Szlaki tematyczne: Szlak Szarych Szeregów, Szlak Żydowski,
 • Cmentarze warszawskie: Stare Powązki, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Żydowski, Cmentarze Ewangelickie,
 • Wnętrza m.in. : Pałacu Prezydenckiego,
 • Muzea warszawskie: Zamek Królewski, Muzeum Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, Muzeum Wojska Polskiego, Cytadela,
 • Puszcza Kampinoska.

Zajęcia praktyczne (autokarowe):

 • dzielnice Warszawy,
 • ćwiczenia w autokarze.

 

Zakończenie kursu.
Kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi: testem zaliczeniowym oraz poprowadzeniem spaceru po ulicach miasta. Po zaliczeniach wewnętrznych uczestnik kursu otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich (po Warszawie). "Zaświadczenie..." uprawnia do przystąpienia do egzaminu przewodnika PTTK (szczegóły w zakładce Egzaminy).

 

WOP PTTK wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00256/2009

 Dodatkowych informacji udziela kierownik szkolenia
- Paweł Dotryw, tel. 605-332-614 (w godz. 8-21)