Kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie

Najbliższy termin szkolenia: marzec 2021 r.  Rekrutacja na kurs zostanie uruchomiona w styczniu 2021 r.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Oddziału (Aleje Jerozolimskie 51 lok. 16, druga brama, IV piętro, winda, przystanek Dworzec Centralny lub Centrum), a zajęcia w soboty i niedziele (praktyczne): na ulicach Warszawy, w muzeach, w autokarze.

Opis szkolenia:

Kurs PTTK dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie obejmuje łącznie 211 godzin zajęć na które składają się: wykłady teoretyczne, wycieczki piesze i autokarowe. W trakcie kursu uczestnicy poznają historię Warszawy, jej atrakcje turystyczne, a także zdobywają wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia wycieczek. Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów: pracowników naukowych, varsavianistów, pracowników muzealnych oraz przewodników turystycznych z wieloletnim doświadczeniem.

 

Kto może zostać przewodnikiem?

Zgodnie z przepisami przewodnikiem turystycznym miejskim może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada wykształcenie minimum średnie

Podstawa prawna: Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK.

 

Koszt kursu:

ok. 2100,- zł (raty). Szczegółowy harmonogram wpłat znajduje się w "Regulaminie".

Konto do wpłat: 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907 (Bank Pekao S.A.)

 

Co obejmuje program kursu?

Zajęcia teoretyczne:

 • Historia Warszawy na tle historii Polski,

 • Kultura i sztuka Warszawy,

 • Warszawa współczesna,

 • Administracja i geografia Warszawy,

 • Metodyka i technika prowadzenia wycieczek,

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii grupy wycieczkowej

 • Ochrona przyrody i środowiska,

 • Folklor warszawski,

 • Infrastruktura techniczna miasta,

 • Podstawowe przepisy prawne prawne w turystyce,

 • Atrakcje turystyczne okolic Warszawy.

Zajęcia praktyczne (piesze):

 • Stare Miasto, Nowe Miasto, Powiśle, Trakt Królewski, Centrum Warszawy,

 • Szlaki tematyczne: Szlak Szarych Szeregów, Szlak Żydowski,

 • Cmentarze warszawskie: Stare Powązki, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Cmentarz Żydowski, Cmentarze Ewangelickie,

 • Wnętrza m.in.: Pałacu Prezydenckiego,

 • Muzea warszawskie: Zamek Królewski, Muzeum Pałac w Wilanowie, Łazienki Królewskie, Muzeum Wojska Polskiego, Cytadela,

 • Puszcza Kampinoska.

Zajęcia praktyczne (autokarowe):

 • dzielnice Warszawy,

 • ćwiczenia w autokarze.

 

Zakończenie kursu

Kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi: testem zaliczeniowym oraz poprowadzeniem spaceru po ulicach miasta. Po zaliczeniach wewnętrznych uczestnik kursu otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich (po Warszawie). "Zaświadczenie..." uprawnia do przystąpienia do egzaminu przewodnika PTTK (szczegóły w zakładce Egzaminy).


Co po kursie? 

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu wewnętrznego egzaminu by zostać przewodnikiem PTTK zrzeszonym w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich należy zdać egzamin przewodnicki przed Komisją egzaminacyjną, którą powołuje Zarząd Główny PTTK. Egzamin odbędzie się w maju 2021 roku. Po pomyślnym zdaniu egzaminu i zapisaniu się do Koła można korzystać z przywilejów członkostwa w PTTK i używać odznaki przewodnickiej w działalności. 

 

WOP PTTK wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00256/2009. Można uzyskać finansowanie kursów ze środków Urzędu Pracy. Szczegóły i opis procedury na stronie http://wupwarszawa.praca.gov.pl.

 Dodatkowych informacji udziela kierownik szkolenia - Paweł Dotryw, tel. 605-332-614 (w godz. 8-21) oraz mailowo biuro@wop-pttk.pl