Struktura kadry przewodnickiej PTTK

Etap I - kursy

Etap II - doświadczenie i dokształcanie

Etap III - uprawnienia instruktorskie

Etap IV - Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK

Etap V - Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK