Społeczna odpowiedzialność


Przewodnicy zrzeszeni w naszym Oddziale PTTK oprócz zawodowej działaności zarobkowej angażują się w wiele działań społecznych. Członkowie Koła Przewodników Miejskich i Koła Przewodników Terenowych prowadzą działalność popularyzatorską i szkoleniową dla innych przewodników. Kilka razy w roku przy okazji świąt, np. Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego (21 lutego), organizowane są spacery w dzielnicach Warszawy dla mieszkańców i turystów.