Egzamin dla kandydatów na pilotów PTTKTermin egzaminu: 19-20.03.2022 r.

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:
- ukończyły 18 lat
- posiadają wykształcenie co najmniej średnie
- nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
- ukończyły kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek, zorganizowany przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego


Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje:
Test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów
Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).
W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia fragmentu trasy, zespół egzaminacyjny dokona koniecznej zmiany (korekty) w czasie trwania egzaminu.

 

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: współpraca z kierowcą, rozwiązywanie problemów itp.

Trasa egzaminacyjna nr 1 egzaminu praktycznego na uprawnienia pilota wycieczek PTTK 20 marca 2022
1. Warszawa, Plac Defilad - Warszawa , przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin 2. Warszawa , przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin - Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 3. Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach - Borzęcin Duży, kościół św. Wincentego Ferreriusza 4. Borzęcin Duży, kościół św. Wincentego Ferreriusza - Zaborów, kościół św. Anny 5. Zaborów, kościół św. Anny - Leszno, kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela 6. Leszno, kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela - Kampinos, kościół Wniebowzięcia NMP 7. Kampinos, kościół Wniebowzięcia NMP - Granica, parking Muzeum Puszczy Kampinoskiej 8. Granica, parking Muzeum Puszczy Kampinoskiej - Żelazowa Wola, parking przy Muzeum 9. Żelazowa Wola, parking przy Muzeum - Sochaczew, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą 10. Sochaczew, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą - Niepokalanów Klasztor, parking 11. Niepokalanów Klasztor, parking - Błonie, ul. Powstańców restauracja McDonald`s 12. Błonie, ul. Powstańców restauracja McDonald`s - Ożarów Mazowiecki, ul. Umiastowska Cmentarz Wojenny 13. Ożarów Mazowiecki, ul. Umiastowska Cmentarz Wojenny - Warszawa, Fort Wola 14. Warszawa, Fort Wola - Warszawa, Plac Defilad


Trasa egzaminacyjna nr 2 egzaminu praktycznego na uprawnienia pilota wycieczek PTTK 20 marca 2022
1. Warszawa, Plac Defilad - Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym 2. Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym - Warszawa, ul. Traczy pomnik Poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską 3. Warszawa, ul. Traczy pomnik Poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską - Warszawa, rondo i pomnik gen. Fieldorfa 4. Warszawa, rondo i pomnik gen. Fieldorfa - Warszawa-Wesoła, ul. Okuniewska , 1 Warszawska Brygada Pancerna 5. Warszawa-Wesoła, ul. Okuniewska , 1 Warszawska Brygada Pancerna - Sulejówek, Al. Piłsudskiego, pomnik marszałka Piłsudskiego 6. Sulejówek, Al. Piłsudskiego, pomnik marszałka Piłsudskiego - Nowy Konik, ul. Terespolska stacja paliw Lotos 7. Nowy Konik, ul. Terespolska stacja paliw Lotos - Dębe Wielkie, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła 8. Dębe Wielkie, kościół św. Apostołów Piotra i Pawła - Mińsk Mazowiecki, Plac Stary Rynek, Pomnik Niepodległości 9. Mińsk Mazowiecki, Plac Stary Rynek, Pomnik Niepodległości - Stojadła, ul. Warszawska, restauracja McDonald`s 10. Stojadła, ul. Warszawska, restauracja McDonald`s - Kołbiel, skrzyżowanie drogi nr 50 i drogi nr S17 11. Kołbiel, skrzyżowanie drogi nr 50 i drogi nr S17 - droga nr S17, skrzyżowanie z drogą nr S2 12. Droga S2, Południowa Obwodnica Warszawy - Warszawa, skrzyżowanie z drogą nr 801, Wał Miedzeszyński 13. Warszawa, Wał Miedzeszyński - Warszawa, Most Poniatowskiego 14. Warszawa, Most Poniatowskiego - Warszawa, Plac Defilad

Trasa egzaminacyjna nr 3 egzaminu praktycznego na uprawnienia pilota wycieczek PTTK 20 marca 2022
1. Warszawa, Plac Defilad - Warszawa, parking przy Torwarze 2. Warszawa, parking przy Torwarze - Warszawa, parking przy Muzeum Króla Jana III w Wilanowie 3. Warszawa, parking przy Muzeum Króla Jana III w Wilanowie - Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie 4. Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie - Konstancin, ul. Piłsudskiego 5. Konstancin, ul. Piłsudskiego - Łubna, skrzyżowanie z drogą nr 79 6. Łubna, droga nr 79 - Góra Kalwaria, ul. Pijarska, Dawne Kolegium Pijarów 7. Góra Kalwaria, ul. Pijarska, Dawne Kolegium Pijarów - Czersk, Plac Tysiąclecia 8. Czersk, Plac Tysiąclecia - Góra Kalwaria, ul. Marianki, Prywatne Muzeum Regionalne 9. Góra Kalwaria, ul. Marianki, Prywatne Muzeum Regionalne - Góra Kalwaria, ul. Budowlanych, Cmentarz Żydowski 10. Góra Kalwaria, ul. Budowlanych, Cmentarz Żydowski - Góra Kalwaria, ul. Pijarska 11. Góra Kalwaria, ul. Pijarska - Baniocha, ul. Puławska 12. Baniocha, ul. Puławska - Piaseczno, Plac Piłsudskiego, kościół św. Anny, Ratusz 13. Piaseczno, Plac Piłsudskiego, kościół św. Anny, Ratusz - Piaseczno, ul. Puławska 38, stacja paliw BP 14. Piaseczno, ul. Puławska 38, stacja paliw BP - Warszawa, ul. Puławska 15. Warszawa, ul. Puławska - Warszawa, Plac Defilad  

Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu, a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień pilota wycieczek PTTK. Aby otrzymać legitymację pilota wycieczek i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Terenowych).

Przepisy PTTK dotyczące egzaminowania kandydatów dla pilotów wycieczek PTTK 
1) Uchwała nr 175 /XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_u175_20151017.pdf
2) Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK    http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_u175_z01_20151017.pdf
3)  ZASADY POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK PTTK  http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_u175_z04_20151017.pdf
4) Zarządzenie nr 1 /2016 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 1 marca 2016 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK  http://przewodnicy.pttk.pl/pliki/przepisy/k18_zsg001_20160301.pdf