Egzamin dla kandydatów na pilotów PTTK

Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek: druga połowa stycznia 2020 r. (termin egzaminu zostanie podany na początku grudnia 2019 r.)

 

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 18 lat
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie
  • nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań pilota wycieczek
  • ukończyły kurs dla kandydatów na pilotów wycieczek, zorganizowany przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego


Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

 

Część teoretyczna obejmuje:

  • Test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów
  • Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia fragmentu trasy, zespół egzaminacyjny dokona koniecznej zmiany (korekty) w czasie trwania egzaminu.

 

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: współpraca z kierowcą, rozwiązywanie problemów itp.


Przykładowe trasy egzaminu praktycznego:

Trasa egzaminacyjna numer 1:

1. Warszawa, Plac Defilad – Warszawa, przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin. 

2. Warszawa, przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin – Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

3. Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym.

4. Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym – Warszawa, parking przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

5. Warszawa, parking przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie.

6. Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie – Konstancin, przystanek w pobliżu Tężni Solankowej.

7. Konstancin, przystanek w pobliżu Tężni Solankowej – Góra Kalwaria, przystanek przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

8. Góra Kalwaria, przystanek przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – Czersk, rynek.

9. Czersk, rynek – Warka, parking przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

10. Warka, parking przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – Grójec, parking przy kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa.

11. Grójec, parking przy kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa – Tarczyn, rynek.

12. Tarczyn, rynek – Janki, Centrum Handlowe obok Cinema City.

13. Janki, Centrum Handlowe obok Cinema City – Raszyn, kościół pw. Św. Szczepana i Św. Anny.

14. Raszyn, kościół pw. Św. Szczepana i Św. Anny – Warszawa, parking przy Muzeum Powstania Warszawskiego. 

15. Warszawa, parking przy Muzeum Powstania Warszawskiego – Warszawa, Plac Defilad.

Każdy kandydat realizuje jeden odcinek. Losowanie odcinków odbędzie się po egzaminie teoretycznym ustny.
W końcowym punkcie odcinka kandydat zademonstruje przywitanie i uzgodnienia z przewodnikiem lokalnym.

 

Trasa egzaminacyjna numer 2:

1. Warszawa, Plac Defilad – Warszawa, parking przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

2. Warszawa, parking przy Muzeum Powstania Warszawskiego – Raszyn, kościół pw. Św. Szczepana i Św. Anny.

3. Raszyn, kościół pw. Św. Szczepana i Św. Anny – Janki, Centrum Handlowe obok Cinema City.

4. Janki, Centrum Handlowe obok Cinema City – Tarczyn, rynek.

5. Tarczyn, rynek – Grójec, parking przy kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa.

6. Grójec, parking przy kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa – Warka, parking przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

7. Warka, parking przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – Czersk, rynek.

8. Czersk, rynek – Góra Kalwaria, przystanek przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

9. Góra Kalwaria, przystanek przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – Konstancin, przystanek w pobliżu Tężni Solankowej.

10. Konstancin, przystanek w pobliżu Tężni Solankowej – Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie.

11. Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie – Warszawa, parking przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

12. Warszawa, parking przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym.

13. Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym – Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

14. Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – Warszawa, przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin.

15. Warszawa, przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin – Warszawa, Plac Defilad.

Każdy kandydat realizuje jeden odcinek. Losowanie odcinków odbędzie się po egzaminie teoretycznym ustny.
W końcowym punkcie odcinka kandydat zademonstruje przywitanie i uzgodnienia z przewodnikiem lokalnym.

 

Trasa egzaminacyjna numer 3:

1. Warszawa, Plac Defilad – Warszawa, parking przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

2. Warszawa, parking przy Muzeum Powstania Warszawskiego – Raszyn, kościół pw. Św. Szczepana i Św. Anny.

3. Raszyn, kościół pw. Św. Szczepana i Św. Anny – Janki, Centrum Handlowe obok Cinema City.

4. Janki, Centrum Handlowe obok Cinema City – Tarczyn, rynek.

5.Tarczyn, rynek – Grójec, parking przy kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa.

6. Grójec, parking przy kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa – Warka, parking przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

7.Warka, parking przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – Mniszew, parking przy Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego.

8. Mniszew, parking przy Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego – Góra Kalwaria, przystanek przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

9. Góra Kalwaria, przystanek przy Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – Konstancin, przystanek w pobliżu Tężni Solankowej.

10. Konstancin, przystanek w pobliżu Tężni Solankowej – Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie.

11. Warszawa, parking przy Parku Kultury w Powsinie – Warszawa, parking przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

12. Warszawa, parking przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym.

13. Warszawa, parking przy Stadionie Narodowym – Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

14. Warszawa, parking przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – Warszawa, przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin.

15. Warszawa, przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin – Warszawa, Plac Defilad.

Każdy kandydat realizuje jeden odcinek. Losowanie odcinków odbędzie się po egzaminie teoretycznym ustnym.
W końcowym punkcie odcinka kandydat zademonstruje przywitanie i uzgodnienia z przewodnikiem lokalnym.

 

Koszt egzaminu: 295,- zł

Rejestracja na egzamin zostanie uruchomiona 15 grudnia 2019 r.

Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu, a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień pilota wycieczek PTTK. Aby otrzymać legitymację pilota wycieczek i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Terenowych).