Egzamin dla kandydatów na pilotów PTTK

Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek

16-17.06.2018

 

Do egzaminu mogą przystępować osoby które spełniają następujące warunki:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
  • nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
  • ukończyły kurs dla kandydatów na przewodników miejskich po Warszawie, zorganizowaną przez jednostkę Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego lub
  • posiadają dowolne uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK


Egzamin składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej.

 

Część teoretyczna obejmuje:

  • Test zawierający 30 pytań, trzy warianty odpowiedzi (tylko jedną prawidłową); warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie 20 punktów
  • Część ustną, polegającą na odpowiedzi na trzy pytania znajdujące się w wylosowanym zestawie.

Między testem a częścią ustną dokonywane jest losowanie jednej z trzech tras egzaminacyjnych do egzaminu praktycznego (na dzień następny).

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia fragmentu trasy, zespół egzaminacyjny dokona koniecznej zmiany (korekty) w czasie trwania egzaminu.

 

Część praktyczna obejmuje przejazd autokarem po wylosowanej poprzedniego dnia trasie. Oceniana jest zarówno wiedza, jak i umiejętności praktyczne: współpraca z kierowcą, rozwiązywanie problemów itp.


Trasy egzaminu praktycznego:

Trasa egzaminacyjna numer 1 egzaminu praktycznego na uprawnienia pilota wycieczek PTTK w dniu 17 czerwca 2018 r.
1. Warszawa (pl. Defilad) – Warszawa (parking przy Stadionie Narodowym) - Warszawa (przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin)
2.Warszawa (przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin) – Warszawa (parking dla autokarów przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach) - Pętla „Metro Młociny”
3. Pętla „Metro Młociny” – Palmiry (parking przy Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry)
4. Cmentarz w Palmirach
5. Palmiry (parking przy Muzeum – Zakroczym (Rynek)
6. Zakroczym (Rynek) - Mazowiecki Port Lotniczy Modlin- Twierdza Modlin (Kasyno)
7. Twierdza Modlin (Kasyno) – Pomiechówek
8. Pomiechówek - Serock (Rynek)
9. Serock (Rynek, kościół)
10.Serock (Rynek) – Legionowo (ul. Zegrzyńska/Jagiellońska)
11.Legionowo (ul. Zegrzyńska/Jagiellońska) – Warszawa (Żerań FSO)
12.Warszawa (Żerań FSO) - Warszawa (Parking autokarowy pod wiaduktem Trasy W-Z)
13.Warszawa (Parking autokarowy pod wiaduktem Trasy W-Z) – Parking autokarowy Łazienki, ul. Myśliwiecka – Warszawa (Parking autokarowy Wilanów)
14.Warszawa (Parking autokarowy Wilanów) – Warszawa (pl. Unii Lubelskiej)
15.Warszawa (Pl. Unii Lubelskiej) – Warszawa (PL. Defilad)

 

Trasa egzaminacyjna numer 2 egzaminu praktycznego na uprawnienia pilota wycieczek PTTK w dniu 17 czerwca 2018 r.
1.Warszawa (pl. Defilad) – Warszawa (parking przy Stadionie Narodowym) - Warszawa (przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin)
2.Warszawa (przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin) – Warszawa (parking dla autokarów przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach) - Pętla „Metro Młociny”
3.Pętla „Metro Młociny” – Palmiry (parking przy Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry)
4.Cmentarz w Palmirach
5.Palmiry (parking przy Muzeum – Zakroczym (Rynek)
6.Zakroczym (Rynek) - Mazowiecki Port Lotniczy Modlin- Twierdza Modlin (Kasyno)
7.Twierdza Modlin (Kasyno) – Roztoka (parking)
8.Roztoka (parking) – Błonie (Hotel „Jankaz”)
9.Błonie (Hotel „Jankaz”) – Grodzisk Mazowiecki (PKP)
10.Grodzisk Mazowiecki (PKP) – Pruszków (Helenów)
11.Pruszków (Helenów) – Pęcice – Raszyn
12.Raszyn – Warszawa (Lotnisko Chopina)
13.Warszawa (Lotnisko Chopina) – Warszawa (parking autokarowy Wilanów)
14.Warszawa (Parking autokarowy Wilanów) – Warszawa (parking autokarowy Łazienki, ul. Myśliwiecka)
15.Warszawa (parking autokarowy Łazienki, ul. Myśliwiecka) – Warszawa (Pl. Defilad)


Trasa egzaminacyjna numer 3 egzaminu praktycznego na uprawnienia pilota wycieczek PTTK w dniu 17 czerwca 2018 r.
1.Warszawa (pl. Defilad) – Warszawa (parking przy Stadionie Narodowym) - Warszawa (przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin)
2.Warszawa (przystanek dla autokarów turystycznych przy Muzeum Polin) – Warszawa (parking dla autokarów przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach) - Pętla „Metro Młociny”
3.Pętla „Metro Młociny” – Palmiry (parking przy Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry)
4.Cmentarz w Palmirach
5.Palmiry (parking przy Muzeum – Zakroczym (Rynek)
6.Zakroczym (Rynek) - Mazowiecki Port Lotniczy Modlin- Twierdza Modlin (Kasyno)
7.Twierdza Modlin (Kasyno) – Roztoka (parking)
8.Roztoka (parking) – Kampinos (kościół)
9.Kampinos (kościół) – Niepokalanów (klasztor, lokalizacja)
10.Niepokalanów (klasztor) – Zaborów (kościół)
11.Zaborów (kościół) – Laski (ul. Brzozowa, Zakład dla Niewidomych)
12.Zakład dla Niewidomych (lokalizacja, kaplica, cmentarz)
13.Zakład dla Niewidomych – Warszawa (pl. Wilsona)
14.Warszawa (pl. Wilsona) – Warszawa (parking autokarowy Łazienki, ul. Myśliwiecka)
15.Warszawa (parking autokarowy Łazienki, ul. Myśliwiecka) – Warszawa (Pl. Defilad)

 

 Koszt egzaminu: ok. 250,00 zł

Po zdaniu egzaminu zdający otrzymuje świadectwo zdania egzaminu a następnie kieruje do Zarządu Głównego PTTK wniosek o nadanie uprawnień pilota wycieczek PTTK. Aby otrzymać legitymację przewodnika i identyfikator, należy zapisać się do PTTK (najlepiej u nas, w Warszawskim Kole Przewodników Terenowych).