Zwiedzanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zwiedzanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Zapraszamy przewodników Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK do zwiedzania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 23.02.2023 r.
Prawdopodobna godzina to 15.30 - 16.30. Czekamy na potwierdzenie Kancelarii.
Zapisy przyjmujemy do 12.02.2023 r. droga mailową biuro@wop-pttk.pl lub telefonicznie 515 030 127.
W zgłoszeniu należy podać dane wymagane przez Kancelarię, czyli PESEL oraz nr dowodu osobistego.
Pierwszeństwo zapisu mają przewodnicy z opłaconymi składkami.