Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 4 marca 2021 r. ŚP. Marię Figauzer

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 4 marca 2021 r. ŚP. Marię Figauzer

figauzerjpg