Warszawskie judaika. Start: 24.11.2021!

Warszawskie judaika. Start: 24.11.2021!Organizator:
Warszawskie Koło Przewodników Terenowych PTTK


Zakres tematyczny wykładów:
1. Wprowadzenie do judaizmu (podstawowe terminy, zasady wiary i obrzędowości, zwyczaje).
2. Żydzi na Mazowszu i w Warszawie do 1939 r.
3. Czas zagłady.
4. Powojenne i współczesne życie żydowskie w Warszawie.
5. Praca z grupami żydowskimi, metodyka prowadzenia wycieczek judaistycznych.


Terminarz spotkań: wykłady - środa (24.11, 1.12 i 8.12), godz. 17.30-20.00, niedziela (28.11), godz. 9.00-15.00;
wycieczki - muzeum Polin (27.11), getto warszawskie (5.12), żydowska Praga (11.12), cmentarz żydowski na ul. Okopowej (12.12).

Więcej informacji i zapisy http://www.wop-pttk.pl/warszawskie-judaika