Warszawski Oddział Przewodników PTTK już od stycznia 2024 r. zaprasza na kurs na pilota wycieczek

Warszawski Oddział Przewodników PTTK już od stycznia 2024 r. zaprasza na kurs na pilota wycieczek

UWAGA! ZMIANA TERMINU!!!

Już wkrótce kurs pilota wycieczek turystycznych organizowany przez WOP PTTK!!!
Rozpoczynamy w styczniu 2024!

Dlaczego warto z nami?!

- będziesz miał okazję w życzliwej i serdecznej atmosferze zapoznać się z zawodem, który później pomoże Ci zrealizować swoje marzenia – podróżować po całym kraju i świecie!

- nauczysz się zawodu pilota wycieczek bardzo poszukiwanego w turystyce!

- zajęcia stacjonarne odbywać się będą w zabytkowej kamienicy w klimacie przedwojennej Warszawy!

- stworzony został nowy autorski program przez pilotów – praktyków!!! realizowany przez doskonały zespół specjalistów pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodników miejskich po Warszawie, instruktorów przewodnictwa PTTK
i nauczycieli szkół turystycznych!

Opis szkolenia: realizowany zgodnie z przepisami ZG PTTK i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Zajęcia teoretyczne będą odbywać się stacjonarnie w siedzibie WOP PTTK Al. Jerozolimskie 51/16 w czwartki, w godzinach 18.00-21.00, zajęcia praktyczne - terenowe w 3 soboty.

W ramach kursu przewidujemy:

- wykłady stacjonarne

- zajęcia w terenie: ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem metodyki
- ciepłą herbatkę i atmosferę


Kto może zostać pilotem wycieczek?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada minimum średnie wykształcenie

Koszt kursu:

- 1 800,00 zł – można opłacić w 2 ratach

Gwarancją wpisania na listę uczestników jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł max. 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia. Możliwość rezygnacji wraz ze zwrotem kwoty zaliczki może nastąpić najpóźniej do dnia np. 31.12.2024 r.

Najlepsi uczestnicy otrzymają rekomendację do pracy jako pilot w Biurze Podróży „FOKUS” głównego organizatora wycieczek szkolnych oraz w Przezmorze.pl – biurze podróży specjalizującym się w wycieczkach promowych po Morzu Bałtyckim.

Szczegółowy program zajęć uczestnicy otrzymają w dniu rozpoczęcia kursu.

Zakończenie kursu: kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi (test, egzamin ustny oraz egzamin w terenie). Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek”, natomiast po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych – dyplom - rekomendacja Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK z wynikiem egzaminu potwierdzającym uzyskane kwalifikacje merytoryczne i umiejętności praktyczne zawodu pilota wycieczek.

Oba dokumenty uprawniają do wykonywania zawodu pilota wycieczek.

Co po kursie?

Kurs przygotowuje do egzaminu w ramach potwierdzenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” zgodnego ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 522)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20180000522/O/M20180522.pdf

Koszt tego egzaminu nie jest wliczony w cenę kursu.

WOP PTTK wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00320/2021. Można uzyskać finansowanie kursów ze środków Urzędu Pracy. Szczegółowy opis procedury na stronie http://wupwarszawa.praca.gov.pl

Warunki uczestnictwa, regulamin oraz formularz zgłoszenia w zakładce "Kurs pilota wycieczek"