W dniu 3.07.2022 r.  wybrano nowy Zarząd WOP PTTK!

W dniu 3.07.2022 r. wybrano nowy Zarząd WOP PTTK!NOWY ZARZĄD WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU PRZEWODNIKÓW PTTK WYBRANY!
W dniu 3 lipca 2022 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybrało skład Zarządu na najbliższe cztery lata.
Prezesem Zarządu została Monika Nowicka, wiceprezesem: Irina Suchmiel.
Pozostali członkowie zarządu: Magdalena Miązek - sekretarz, Barbara Sikorska - skarbnik, Dorota Wójcik - członek.
Walne Zgromadzenie wybrało również skład nowej Komisji Rewizyjnej, do której powołano: Iwonę Kuleszę, Małgorzatę Hoffmann, Elżbietę Kunowską.
Nowym władzom Stowarzyszenia gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów!

Fot. Prezes WOP PTTK -  Monika Nowicka (cały Zarząd wkrótce)