Tożsamość Żydów - wykłady on-line. Start: 7.01.2021 r.

Tożsamość Żydów - wykłady on-line. Start: 7.01.2021 r.


Przebieg szkolenia:
 szkolenie odbywa się on-line na platformie ClickMeeting i obejmuje 4 wykłady, które odbędą się w czwartki o godz. 19.00-21.00

Prowadzący: Elżbieta Finzi, przewodnik miejski po Warszawie, pilot wycieczek, przewodnik po Muzeum Polin, specjalizująca się w tematyce żydowskiej

Koszt uczestnictwa: 150,- zł

Zakres wykładów:
1. Wstęp do judaizmu.  Kto jest Żydem? Co to jest diaspora? Święte księgi Żydów. Gmina żydowska (synagoga, łaźnia, szkoła, rabin, kantor). Symbole: mezuza, Gwiazda Dawida. Skąd przybyli Żydzi do Polski? 
2. Dom żydowski. 
Czy dom żydowski rożni się od domu chrześcijańskiego? Rodzina żydowska i rola kobiety. Święta żydowskie
 i ważne wydarzenia w życiu ( ślub, obrzezanie, nadawanie imion, bar micwa, żydowski pogrzeb). Kuchnia żydowska i  zasady koszerności. Edukacja.
3. Święta i zwyczaje żydowskie.
Kalendarz żydowski. Szabat, Rosz ha Szana, Jom Kipur, Sukot, Simchat Tora, Chanuka, Purim, Pesach, Szawuot i inne obchody religijne.
4. O chasydach.
Kto jest chasydem? Kim jest cadyk? Władza cadyka. Słynni cadycy. Kwitl.

Harmonogram spotkań:
7 stycznia 2021 r. godz. 19.00-21.00
14 stycznia 2021 r. godz. 19.00-21.00
21 stycznia 2021 r. godz. 19.00-21.00
28 stycznia 2021 r. godz. 19.00-21.00

Certyfikat ukończenia otrzymują słuchacze, których frekwencja wyniesie powyżej 80 %.
                                                                                                               
 
                                                                                                                                     Zapisz się