Szkolenie "Cele bezpieki"    23.06.2019 - pierwszy termin, 26.06.2019 - drugi termin

Szkolenie "Cele bezpieki" 23.06.2019 - pierwszy termin, 26.06.2019 - drugi termin

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie "Cele bezpieki" w dawnym areszcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (obecnie gmach Ministerstwa Sprawiedliwości), który działał w latach 1945-54. W odrestaurowanych celach i karcerze umieszczono pamiątki po osadzonych. 

Szkolenie potwierdzone!

Pierwszy termin szkolenia: 23.06.2019  ZAPISZ SIĘ!

Drugi termin szkolenia: 26.06.2019 - brak miejsc


Organizatorem jest członek Zarządu WOP PTTK - Monika Nowicka
Kolejny termin jesień 2019!