Przeżyj z nami przygodę! JUŻ W PAŹDZIERNIKU RUSZA KURS NA PRZEWODNIKA MIEJSKIEGO PTTK!

Przeżyj z nami przygodę! JUŻ W PAŹDZIERNIKU RUSZA KURS NA PRZEWODNIKA MIEJSKIEGO PTTK!

03 PAŹDZIERNIKA ROZPOCZYNAMY KOLEJNY KURS PRZEWODNIKA PO WARSZAWIE!

DOŁĄCZ DO NAS!

 DLACZEGO WARTO Z NAMI?!

DLATEGO, ŻE:

BĘDZIESZ MIAŁ OKAZJĘ W ŻYCZLIWEJ I SERDECZNEJ ATMOSFERZE PRZEŻYĆ FASCYNUJĄCĄ PRZYGODĘ!

UCZYMY ZAWODU PRZEWODNIKA!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W ZABYTKOWEJ KAMIENICY W KLIMACIE PRZEDWOJENNEJ WARSZAWY!

STWORZYLIŚMY AUTORSKI PROGRAM KURSU PRZEWODNICKIEGO PTTK!

realizowany przez

DOSKONAŁY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW, WYKŁADOWCÓW INSTYTUTU HISTORII PAN, WYDZIAŁU NAUK O KULTURZE I SZTUCE UW, INSTYTUTU HISTORII UW, AUTORÓW KSIĄŻEK O TEMATYCE VARSAVIANISTYCZNEJ
I NAJLEPSZYCH PRZEWODNIKÓW – INSTRUKTORÓW PRZEWODNICTWA, SZKOLENIOWCÓW W ZAKRESIE
WYCIECZEK TEMATYCZNYCH!

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW

I

PASJONATÓW WARSZAWY!

ZGŁĘBIAJ WIEDZĘ O STOLICY RAZEM Z NAMI!

Opis szkolenia: realizowany zgodnie z przepisami ZG PTTK i obejmuje 274 godzin zajęć, w tym 190 godzin szkoleń w terenie, wycieczek, warsztatów, dodatkowo zajęcia fakultatywne nieobowiązkowe ok. 30 godzin. Zajęcia teoretyczne odbywają się stacjonarnie w siedzibie WOP PTTK al. Jerozolimskie 51/16 we wtorki, w godzinach 18.00-21.00, zajęcia praktyczne - terenowe soboty i niedziele, zajęcia fakultatywne w wybrane dni ustalone przez odwiedzane obiekty.

W ramach kursu przewidujemy:

- ćwiczenie umiejętności warsztatu przewodnickiego od pierwszych zajęć w terenie

- wykłady

- zajęcia w terenie: ćwiczenia praktyczne z uwzględnieniem metodyki oprowadzania docelowych grup turystów

- wycieczki szkoleniowe autokarowe  

- projektowanie tras turystycznych

- zajęcia fakultatywne z wejściem do obiektów niecodziennego zwiedzania m.in. AGAD, KPRM, Pałac Prezydencki.

Termin: 03.10.2023 – 21.05.2024

Kto może zostać przewodnikiem?

Zgodnie z przepisami (podstawa prawna: Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu szkolenia i egzaminowania przewodników miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK) przewodnikiem turystycznym miejskim może zostać osoba, która:

1) ukończyła 18 lat

2) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego

3) posiada minimum średnie wykształcenie

Koszt kursu:

- 3 700 zł płatne najpóźniej do 02.10.2023 r.

- 3 500 zł przy wpłacie całości do 01.09.2023 r.

Gwarancją wpisania na listę uczestników jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł max. 7 dni od dnia przesłania zgłoszenia. Możliwość rezygnacji wraz ze zwrotem kwoty zaliczki może nastąpić do najpóźniej do dnia 01.09.2023 r.

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: biuro@wop-pttk.pl. W zgłoszeniu prosimy podać telefon kontaktowy. Prosimy również o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce "Kursy i szkolenia"

Istnieje możliwość rozłożenia na dogodne raty kosztów kursu w drodze indywidualnego ustalenia z kierownikiem kursu.

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany uczestnikom po dokonaniu wpłaty zaliczki.

Zakończenie kursu: kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi (test, egzamin ustny oraz egzamin w terenie). Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje "Zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Warszawie”, natomiast po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych – dyplom - rekomendacja Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK z wynikiem egzaminu potwierdzającym uzyskane kwalifikacje merytoryczne i umiejętności praktyczne zawodu przewodnika.

Oba dokumenty uprawniają do wykonywania zawodu przewodnika po Warszawie.

Egzamin PTTK zorganizowany przez Komisję Przewodnicką PTTK odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2024 r.

Co po kursie?

Po ukończeniu kursu, aby zostać certyfikowanym przewodnikiem PTTK należy zdać egzamin przewodnicki przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez ZG PTTK. Po zdaniu egzaminu otrzymasz certyfikat wystawiony przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej PTTK i możesz wstąpić w szeregi Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK. Wówczas członkowie PTTK otrzymują uprawnienia i legitymację Przewodnika Turystycznego PTTK. Koszt tego egzaminu nie jest wliczony w cenę kursu.

WOP PTTK wpisano do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00320/2021. Można uzyskać finansowanie kursów ze środków Urzędu Pracy. Szczegółowy opis procedury na stronie http://wupwarszawa.praca.gov.pl

Uwaga! Autorski program kursu przygotowany przez nowy Zarząd WOP PTTK wybrany w dniu 3.07.2022 r. przy współpracy z Instytutem Historii PAN stanowi własność WOP PTTK jego kopiowanie i wykorzystanie w celu komercyjnym jest zabronione!