Niedziela Palmowa w Łysych - 10.04.2022 r.

Niedziela Palmowa w Łysych - 10.04.2022 r.


Kurpie_10_04_2022jpg

Formy płatności - przelew na konto do dnia: 6.04.2022 r.
Za datę wpłaty, uznaje się datę wpływu na konto WOP PTTK o numerze: 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907

Program "Niedzieli Palmowej w Łysych" - pobierz 

Wyślij zgłoszenie