IKONOGRAFIA - tajemnice i zagadki zawarte w działach sztuki. Szkolenie on-line.

IKONOGRAFIA - tajemnice i zagadki zawarte w działach sztuki. Szkolenie on-line.


"Aby poznać dzieło sztuki należy zanurzyć się w ikonografię danej epoki.
Nie da się zrobić tego w oderwaniu od znaków i symboli danej epoki".

                                                                                                          Joanna Łenyk-Barszcz

Ikonografia jest dziedziną badań historii sztuki, której zadaniem jest opis i interpretacja elementów treściowych i symbolicznych w dziełach sztuki. W  XIX w. termin ikonografia, miał 3 odrębne, jednocześnie rozwijające się działy: ikonografię portretową, sakralną i przyrodniczą. W 1 poł. XIX w., w związku z żywym zainteresowaniem sztuką średniowieczną, zaczęły się ukazywać pierwsze podręczniki ikonograficzne — nauki o tematach występujących w sztuce. W pierwszym trzydziestoleciu XX w. ikonografia stała się metodą, która łącząc analizę stylu z analizą ikonograficzną, wyjaśnia symboliczne i alegoryczne przedstawienia sztuki dawnej. Teoretyczne podstawy takiej metodzie badawczej dał E. Panofsky. Według niego ikonologię należy pojmować jako naukę interpretującą treść dzieła sztuki, uwzględniając historyczny, polityczny, a przede wszystkim filozoficzny kontekst, w jakim symbol powstawał i w jakim bywał zastosowany w dziele sztuki. Dzieło sztuki zjawiskiem historycznym odzwierciedlającym sytuację polityczną, społeczną, ideologiczną i artystyczną.

Koszt kursu: 200,- zł 

Prowadzący: Łukasz Mitka - historyk sztuki

Przebieg szkolenia: wykłady odbywają się on-line, we wtorki, godz. 19.00 - 20.30

Zakres wykładów:
1. Ikonografia we wczesnym chrześcijaństwie i Bizancjum.

2. Ikonografia w średniowieczu.
3. Ikonografia katolickiej sztuki sakralnej.
4. Ikonografia sztuki sakralnej kościoła wschodniego oraz protestanckiej.
5. Ikonografia sztuki świeckiej.
6. Ikonografię w sztuce nowoczesnej.

Harmonogram spotkań (uaktualniony dnia 7.12.2020 r.):
1 grudnia 2020 r. godz. 19.00-20.30
5 stycznia 20 20 r. godz. 19.00-20.30
12 stycznia 2021 r. godz. 19.00-20.30
19 stycznia 2021 r. godz. 19.00-20.30
26 stycznia 2021 r. godz. 19.00-20.30
2 luty 2021 r. godz. 19.00-20.30

Certyfikat ukończenia otrzymują słuchacze, których frekwencja wyniesie powyżej 80 %.


Wyślij zgłoszenie