Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich PTTK 13-14 maja 2023 r.

Egzamin dla kandydatów na przewodników miejskich PTTK 13-14 maja 2023 r.

Egzamin na przewodnika miejskiego odbędzie się w dniach 13-14 maja 2023 r.

13.05.2023 r. - egzamin pisemny i ustny w siedzibie Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, al. Jerozolimskie 51/16 godz. 9.00.
14.05.2023 r. - egzamin w terenie: objazd autokarem oraz spacer.
Spotkanie: pl. Defilad godz. 8.00.

Wpłaty na egzamin należy dokonywać na konto nr 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907 z dopiskiem "Egzamin".
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest dokonanie wpłaty.
Zamknięcie listy osób przystępujących do egzaminu nastąpi na 10 dni przed terminem egzaminu tj. 03.05.2023 r.
Informacje szczegółowe:
http://www.wop-pttk.pl/egzaminy1/egzaminy


Pozostałe informacje można uzyskać drogą mailową: biuro@wop-pttk.pl oraz telefonicznie: 515 030 127.