Żegnamy Naszą Drogą Koleżankę Różę Wawrzynowicz-Billip

Żegnamy Naszą Drogą Koleżankę Różę Wawrzynowicz-Billip

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci w dniu 18 maja 2023 r.

Naszej Drogiej Koleżanki

 ŚP.

Róży Wawrzynowicz-Billip

 

Historyka Sztuki

Pracownika Działu Oświatowego i Kustosza Zamku Królewskiego w Warszawie

Zasłużonego Przewodnika PTTK

 

Swoją przygodę przewodnicką rozpoczęła w 1956 roku i kolejno zdobywała uprawnienia przewodnika miejskiego, terenowego, pilota wycieczek krajowych i zagranicznych

oraz Instruktora Przewodnictwa.

Była kierownikiem I kursu dla przewodników po odbudowanym Zamku Królewskim

w Warszawie.

Wychowała wiele pokoleń przewodników zarówno miejskich, jak i terenowych.

Przewodnictwo traktowała jak pasję, a nie zawód.

Miała otwarte serce dla ludzi i z radością pokazywała wszystkim zabytki stolicy.

Ceniona i szanowana przez grono przewodnickie, słuchaczy kursów i turystów.

Zawsze pogodna, ciepła, serdeczna, życzliwa, pełna życia i energii.

 

Odznaczona „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Srebrną Honorową Odznaką PTTK oraz Odznaką Honorową „Zasłużony Przewodnik PTTK”,

a także wieloma dyplomami uznania.

 

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 29 maja 2023 roku

o godzinie 12.30 w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej (kościół murowany)

na Cmentarzu Bródzieńskim,

po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

 

Najbliższej Rodzinie wyrazy współczucia składają

 

Koleżanki i Koledzy

z

Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK

Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK

Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK