Wykłady on-line


Wykłady on-line obejmują szeroki zakres tematów związanych z historią Warszawy, sztuką i architekturą. Wykłady prowadzone są na platformie ClickMeeting i składają się
z kilku cotygodniowych dwugodzinnych sesji prowadzonych przez autorytet w danej dziedzinie.
Wykłady są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych danym tematem.

Zgłoszenia odbywają się przez formularz on-line dostępny na naszej stronie internetowej.

Oferta aktualnych wykładów, będzie dostępna na początku kwietnia 2021 r.