Pielgrzymowanie towarzyszy człowiekowi od wieków i jest nieodłącznym elementem rozwoju kultur i cywilizacji.
W niektórych religiach pielgrzymki są nakazem wiary (np. islam), w innych zaś (np. chrześcijaństwo) są nieobowiązkową, dobrowolną praktyką religijną wynikającą głównie z potrzeb duchowych człowieka. Współcześnie pielgrzymki uznaje się za specyficzną formę turystyki religijnej, która jest pojęciem szerszym i odnosi się do migracji związanych z motywami religijnymi, religijno-poznawczymi, lub poznawczymi. W Polsce pielgrzymuje rocznie 6-7 mln osób.

Cel szkolenia: poznanie miejsc pielgrzymkowych w Warszawie.

Realizacja: szkolenie ma formę hybrydową, wykłady on-line odbywają się zdalnie na platformie ClickMeeting, w czwartki w godz. 18.30-21.00, zajęcia w terenie odbywają się w soboty, oraz w jedną niedzielę w godz. 10.00-13.00. W przypadku ograniczeń związanych z Covid -19, zajęcia w terenie będą miały formę on-line.

Program szkolenia

Wykłady on-line 
1. Kult świętych patronów Warszawy.
2. Sanktuaria Warszawy.
3. Szlakiem bł. Prymasa Wyszyńskiego po Warszawie.
4. Szlakiem bł. Elżbiety Róży Czackiej.
5. Szlakiem Jana Pawła II.
Wykłady w terenie
1. Muzeum bł. Księdza Jerzego Popiełuszki
2. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 
3. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Świątynia Opatrzności Bożej
4. Laski, Izba Pamięci Elżbiety Róży Czackiej (dojazd własny)
5. Niepokalanów - franciszkański klasztor - sanktuarium (dojazd własny)

Prowadzący: historycy, kustosze muzeów 

Termin:  01.12.2021 – 08.01.2022
Wykłady:  2.12.2021, 9.12.2021, 16.12.2021, 23.12.2021, 05.01.2022
Zajęcia praktyczne 4.12.2021, 5.12.2021, 11.12.2021, 18.12.2021, 08.01.2021

Koszt uczestnictwa: 350,- zł (wykłady, zajęcia praktyczne); 190,- zł (wersja skrócona szkolenia, tylko wykłady on-line)


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu i zaliczą pozytywnie test on-line, otrzymują Certyfikat ukończenia kursu.