Popularność Fryderyka Chopina w krajach Azji sprawia, że wielu turystów przyjeżdżających do Polski decyduje się wyruszyć na wycieczkę jego śladami. Większość miejsc „chopinowskich” położonych jest na Mazowszu.  Zapraszamy na szkolenie, które umożliwi poznanie miejsc związanych z życiem i twórczością najbardziej znanego polskiego kompozytora.  


Organizator: Warszawskie Koło Przewodników Terenowych PTTK

Przebieg szkolenia: wykłady odbywają się w siedzibie WOP PTTK (Al. Jerozolimskie 51/16,) i w Muzeum Fryderyka Chopina (Tamka 41/Okólnik 1), a część terenowa, w postaci wycieczek po Warszawie i części mazowieckiego szlaku chopinowskiego.
Wykład inauguracyjny odbędzie w dniu 26.01, o godz. 17.30 w Alejach Jerozolimskich.  


Zakres tematyczny wykładów:
1. Warszawa i Mazowsze w czasach Chopina.
2. Fryderyk Chopin - życie i twórczość.
3. Szlaki chopinowskie.

Terminarz spotkań: wykłady - środa (26.1, 2.2 i 9.2) oraz sobota (29.1), wycieczki - Warszawa (30.1), mazowiecki szlak chopinowski (6.2).

Prowadzący: pracownicy Muzeum Fryderyka Chopina i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicy i instruktorzy przewodnictwa WKPT.

Koszt kursu: członkowie WKPT: 325 zł, pozostali chętni: 350 zł,


Osobom biorącym udział w szkoleniu, wydajemy Certyfikat o ukończeniu kursu, określający tematykę szkolenia, potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.