Austeria_Raszynjpg

Gmina Raszyn wspólnie z Warszawskim Oddziałem Przewodników PTTK zaprasza na kurs przewodnika po Austerii w Raszynie. Kurs rozpoczyna się już 21 i 22 kwietnia wykładami dr Wojciecha Głowackiego. Ponadto każda osoba, która pozytywnie przejdzie szkolenie uzyska certyfikat przewodnika i może liczyć na współpracę z Gminą Raszyn.

Opis zespołu austerii:    https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-225772


Organizatorzy szkolenia: Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Gmina Raszyn

Przebieg szkolenia:  szkolenie prowadzone jest w dwóch edycjach i obejmuje: wykłady on –line na platformie ClickMeeting, oraz zajęcia terenowe zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.
I edycja szkolenia - adresowana dla osób posiadających doświadczenie w pracy przewodnika turystycznego, lub pilota wycieczek,
II. edycja szkolenia - adresowana dla osób nie posiadających doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego, lub pilota wycieczek.

 

Harmonogram szkolenia:

I. Szkolenie dla osób posiadających doświadczenie w pracy przewodnika turystycznego, lub pilota wycieczek

LP.

Termin, godzina

Przedmiot/forma realizacji

Prelegent/instruktor

1.

22.04.2022 r.
18.00-20.30

Wykład historyczny, on-line

Austria

2.

30.04.2022 r.
11.00-13.30

Oprowadzanie warsztatowe

Austeria

 

II. Szkolenie dla osób nie posiadających doświadczenia w pracy przewodnika turystycznego, lub pilota wycieczek

LP.

Termin

Przedmiot/forma realizacji

Prelegent/instruktor

1.

21.04.2022 r.
18.00-20.30

Wykład historyczny, on-line

Austeria

2.

22.04.2022 r.
18.00-20.30

Wykład: metodyka prowadzenia wycieczki

WOP PTTK

3.

30.04.2022 r.
14.30-17.30

Oprowadzanie warsztatowe

Austeria

4.

09.05.2022 r.
17.30-19.00

Warsztaty terenowe

WOP PTTK

 

Prowadzący:  dr Wojciech Głowacki - historyk specjalizujący się badaniem regionu okolic Raszyna (Austeria), przewodnicy turystyczni PTTK (WOP PTTK). 

Koszt szkolenia: 50,- PLN (edycja I), 90,- PLN (edycja II)

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest udział we wszystkich spotkaniach.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia.

Termin zgłoszeń do dnia: 20.04.2022 r.

 

Osoby, które przejdą pozytywnie proces szkolenia, mogą liczyć na współpracę z Austerią.