Zapraszamy wszystkich członków Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, którym leży na sercu dobro Oddziału, na Nadzwyczajny Zjazd WOP PTTK, który odbędzie się
29 maja 2022 r. o godz. 13:00 – pierwszy termin. Drugi termin: 29.05.2022 r. g. 13:15, w siedzibie Oddziału w Warszawie, Al. Jerozolimskie 51/16.
Zjazd zwołany został w celu wybrania nowych władz WOP PTTK.

Głos decydujący podczas obrad mają delegaci wybrani na ostatni zwyczajny zjazd WOP PTTK, natomiast wybrany do władz WOP PTTK może być każdy członek PTTK, który opłaca składki członkowskie w WOP PTTK i ma opłaconą składkę za 2022 rok. Każdy kandydat do władz WOP PTTK wypełnia "Ankietę dla kandydata", a jeżeli nie będzie obecny podczas obrad, również
"Zgłoszenie kandydata".


Liczymy na Waszą obecność.