Kurs rezydenta

Opis szkolenia: kurs pozwala nabyć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu rezydenta biura podróży. Praca dla osób, które szukają sezonowej, lub całorocznej pracy w turystyce, znających język obcy w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.
Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godz. 9.00-18.00.

 
W programie szkolenia: 

1. Sylwetka rezydenta. Predyspozycje zawodowe, cechy osobowości.
2. Specyfika pracy rezydenta. Formy zatrudnienia rezydenta. Prawa rezydenta. Odpowiedzialność w zależności od formy zatrudnienia. Obowiązki rezydenta wynikająca z zawartej umowy z biurem podróży. Główne funkcje i zadania rezydenta. Wynagrodzenie rezydenta.
3. Przygotowanie rezydenta do wyjazdu na dany kierunek turystyczny. Odprawa w macierzystym biurze podróży – podstawowe informacje. Wewnętrzne procedury biura podróży. Warsztat krajoznawczy, informacje o walorach i atrakcjach turystycznych destynacji.
4. Obsługa klienta. Obsługa klienta na lotnisku oraz podczas transferów, strój rezydenta. Obsługa klienta w hotelach. Obsługa klienta podczas wycieczek fakultatywnych. Sprzedaż wycieczek fakultatywnych. Reklamacje klientów.
5. Współpraca z usługodawcami. Macierzyste biuro podróży. Kontrahent – lokalne biuro podróży. Hotele.Towarzystwo ubezpieczeniowe.Inne polskie biura podróży, rezydenci.
6. Trudny klient. 
Profesjonalna komunikacjaCele obsługi klienta przez rezydentówRodzaje trudnych klientówSposoby radzenia sobie z trudnym klientem. Jak powiedzieć klientowi NIE.
7. Sytuacje trudneOmówienie przykładowych sytuacji trudnych. Wzorce postępowania.

 

Czas trwania kursu: rekrutacja na kurs zostanie uruchomiona w lipcu 2020 r.

Koszt kursu: 390,- zł

Zakończenie kursu. Na zakończenie kursu organizowany jest egzamin wewnętrzny. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest wydany certyfikat polsko-angielski.


ZAPISZ SIĘ