Opis szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które chcą organizować, lub prowadzić wycieczki rowerowe. Obejmuje 16 godzin wykładów on-line, oraz cztery dni zajęć terenowych (wycieczki szkoleniowe).
Wykłady on-line odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 19.00-21.15 
z wykorzystaniem platformy webinarowej ClickMeeting.
Zajęcia terenowe odbywają się w soboty w godz. 9.00-16.00.

Kurs prowadzony jest w grupie kilkunastoosobowej, przez doświadczonych instruktorów, którzy na co dzień zajmują się organizowaniem i prowadzeniem wycieczek rowerowych.
Każdy uczestnik podczas części praktycznej musi posiadać własny rower, oraz kask.


Realizacja zajęć terenowych podczas pandemii COVID-19. Podczas wycieczek, uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19.

Wymagania od uczestników: ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie

Termin rozpoczęcia kursu: 14 września 2021 r.


Program szkolenia obejmuje zagadnienia (wykłady on-line)
1. Przepisy prawne związane z organizacją imprez rowerowych.
2. Programowanie wycieczki rowerowej.
3. Metodyka pracy przewodnika wycieczki rowerowej.
4. Bezpieczeństwo podczas wycieczki rowerowej.
5. Wybór sprzętu. Sprawy techniczne.
6. Rowerowy dresscode, dostosowanie stroju do pogody i pory roku.
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.    
8. Dieta rowerzysty.
9. Turystyka rowerowa miejska.
10. Turystyka rowerowa górska. Górskie szlaki rowerowe.
11. Szosowe wycieczki rowerowe (wyjazdy kolarskie).
12. Szlaki rowerowe. Znakowanie szlaków rowerowych.
13. Infrastruktura rowerowa.

Zajęcia praktyczne
1. Wycieczka po Warszawie.
2. Wycieczka: Wilanów - Konstancin Jeziorna - Obory - Góra Kalwaria - Czersk
3. Puszcza Kampinoska
4. Wycieczka warsztatowa: Otwock- Mazowiecki Park Krajobrazowy
  
  

Koszt uczestnictwa: 870,- zł 

Zakończenie kursu: kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym składającym się z testu zaliczeniowego przeprowadzanego on-line, oraz poprowadzeniu fragmentu trasy wycieczki egzaminacyjnej. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych, uczestnicy otrzymują Certyfikat Przewodnika Turystyki Rowerowej PTTK w języku polskim i angielskim,
oraz identyfikator.