Opis szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które chcą organizować, lub prowadzić wycieczki rowerowe. Obejmuje 20 godzin wykładów on-line, oraz 5 dni zajęć terenowych (wycieczki szkoleniowe).
Wykłady on-line odbywają się w piątki godzinach 19.00-21.00 
z wykorzystaniem platformy webinarowej ClickMeeting i dwie soboty w godz. 9.00-13.00.
Zajęcia terenowe odbywają się w soboty w godz. 9.00-17.00.

Kurs prowadzony jest w grupie kilkunastoosobowej, przez doświadczonych instruktorów, którzy na co dzień zajmują się organizowaniem i prowadzeniem wycieczek rowerowych.
Każdy uczestnik podczas części praktycznej musi posiadać własny rower, oraz kask.


Realizacja zajęć terenowych podczas pandemii COVID-19. Podczas wycieczek, uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19.

Wymagania od uczestników: ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie, dobra kondycja fizyczna

Termin rozpoczęcia kursu: wiosna 2022 r., rekrutacja na szkolenie zostanie uruchomiona w marcu 2022 r.


Program szkolenia obejmuje zagadnienia (wykłady on-line)
1. Przepisy prawne związane z organizacją imprez rowerowych.
2. Programowanie wycieczki rowerowej.
3. Metodyka pracy przewodnika wycieczki rowerowej.
4. Bezpieczeństwo podczas wycieczki rowerowej.
5. Wybór sprzętu. Sprawy techniczne.
6. Rowerowy dresscode, dostosowanie stroju do pogody i pory roku.
7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.    
8. Dieta rowerzysty.
9. Turystyka rowerowa miejska.
10. Turystyka rowerowa górska. Górskie szlaki rowerowe.
11. Szosowe wycieczki rowerowe (wyjazdy kolarskie).
12. Szlaki rowerowe. Znakowanie szlaków rowerowych.
13. Infrastruktura rowerowa.

Zajęcia praktyczne
1. Wycieczka po Warszawie.
2. Wycieczka: Wilanów - Konstancin Jeziorna - Obory - Góra Kalwaria - Czersk
3. Puszcza Kampinoska
4. Wycieczka warsztatowa: Otwock- Mazowiecki Park Krajobrazowy,  z odcinkami podzielonymi na uczestników szkolenia 
5. Wycieczka warsztatowa po Warszawie, z odcinkami podzielonymi na uczestników szkolenia 

Koszt uczestnictwa: 950,- zł. Możliwość płatności w 2 ratach.

Zakończenie kursu: kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym składającym się z testu zaliczeniowego przeprowadzanego on-line, oraz poprowadzeniu fragmentu trasy wycieczki egzaminacyjnej. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych, uczestnicy otrzymują Certyfikat Przewodnika Turystyki Rowerowej PTTK w języku polskim i angielskimoraz identyfikator.