Opis szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które chcą organizować, lub prowadzić wycieczki rowerowe. Obejmuje 10 godzin wykładów on-line, oraz dwa dni zajęć terenowych (wycieczki szkoleniowe).
Wykłady on-line odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 19.00-21.30
z wykorzystaniem platformy webinarowej ClickMeeting.
Zajęcia terenowe odbywają się w soboty w godz. 9.00-16.00.

Kurs prowadzony jest w grupie kilkunastoosobowej, przez doświadczonych instruktorów, którzy na co dzień zajmują się organizowaniem i prowadzeniem wycieczek rowerowych.
Każdy uczestnik podczas części praktycznej musi posiadać własny rower, oraz kask.


Realizacja zajęć terenowych podczas pandemii COVID-19. Podczas wycieczek, uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19.

Wymagania od uczestników: ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie

Termin rozpoczęcia kursu: 25 maja 2021 r.
Terminarz zajęć:
25.05.2021 r. – wykład on-line
27.05.2021 r. – wykład on-line
8.06.2021 r. – wykład on-line
10.06.2021 r. - wycieczka szkoleniowa
12.06.2021 r. – wykład on-line
19.06.2021 r. - wycieczka szkoleniowa
20.06.2021 r. - wycieczka egzaminacyjna
22.06.2021 r. – test zaliczeniowy

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:  Przepisy prawne związane z organizacją imprez rowerowych. Przewodnik wycieczki i jego rola przywódcza. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki rowerowej. Pierwsza pomoc medyczna. Programowanie wycieczki rowerowej. Najciekawsze szlaki rowerowe w Polsce (jak się po nich poruszać) i ich omówienie. Zajęcia praktyczne.

Koszt uczestnictwa: 550,- zł (możliwość płatności w 2 ratach)

Zakończenie kursu: kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym składającym się z testu zaliczeniowego przeprowadzanego on-line, oraz poprowadzeniu fragmentu trasy wycieczki egzaminacyjnej. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów wewnętrznych, uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia, który zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.