Kurs przewodnika terenowego

Kurs na przewodnika terenowego po województwie mazowieckim i powiecie łowickim

Kurs jest organizowany przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK na podstawie „Uchwały nr 55/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK”.

Opis szkolenia: Podczas kursu będą omawiane następujące zagadnienia: historia, kultura i sztuka, charakterystyka geograficzna, środowisko przyrodnicze, zagospodarowanie turystyczne, etnografia, metodyka i etyka przewodnicka, psychologia i socjologia grup wycieczkowych, zagadnienia prawne dotyczące pracy przewodnika terenowego, pierwsza pomoc przedmedyczna w warunkach terenowych, terenoznawstwo, zajęcia dotyczące np. krajobrazu rolniczego (główne uprawy, zwierzęta hodowlane), „Krajobraz po bitwie” (pola bitew, muzea, cmentarze, inscenizacje i rekonstrukcje) i wiele innych wynikających ze specyfiki pracy przewodnika terenowego.

W skład kursu wchodzą wycieczki autokarowe: Trasa Płocka (1 dzień), Szlak Kochanowskiego (1 dzień), Puszcza Kampinoska (1 dzień), Szlak Romantyzmu (1 dzień), Trasa Łowicka (1 dzień), Trasa Kurpiowsko-Podlaska (2 dni)., wycieczki kolejowe: Twierdza Modlin (1 dzień) i Sochaczew (1 dzień); wycieczki piesze po Puszczy Kampinoskiej oraz dokładne omówienie (wykład + prezentacja) następujących tras: Mazowsze Północne, okolice Warszawy, okolice Radomia.Oprócz tego, zostaną dokładnie omówione (wykład + prezentacja) następujące trasy: Mazowsze Północne (od Sierpca do Przasnysza), okolice Warszawy, okolice Radomia.

Zajęcia odbywają się w: piątki w godz. 17:30 - 21:00 (wykłady),    soboty w godz. 9:30 - 14:00 (wykłady, a jeżeli wycieczka, to w godz. 8:00 - 19:00)  i niektóre niedziele.

Kto może zostać przewodnikiem:
zgodnie z nowymi przepisami przewodnikiem terenowym może być osoba, która
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada wykształcenie średnie

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 13 marca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Dz. U. z dnia 23.07.2013, poz. 829

 Termin kursu:

Rekrutacja na kurs: zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową. Zgłoszenie polega na pobraniu i wypełnieniu krótkiej ankiety, jak również podpisaniu regulaminu i przesłaniu dokumentów na adres: biuro@wop-pttk.pl .

Koszt kursu: 1950,- zł (raty)

Bliższych informacji udziela kierownik kursu p. Paweł Dotryw  tel. : 605 332 614 (w godz. 8:00 - 21:00)