Kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK po powiatach kurpiowskich województwa mazowieckiego, oraz powiecie łomżyńskim województwa podlaskiego

 

1. Kurs organizuje Warszawski Oddział Przewodników PTTK w oparciu o ramowy program szkolenia przewodników miejskich i terenowych stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego z 27 lutego 2014 roku w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK. 

2. Rozpoczęcie kursu: 19 listopada 2020 (czwartek)

3. Zakończenie kursu: 25 lutego 2021 (czwartek)

4. Zajęcia: czwartki - 18.00 – 21.00, soboty i niedziele - 9.00 - 13.00

5. Kurs obejmuje: 110 godzin lekcyjnych wykładów (zajęcia - on-line) + 5 dni szkolenia praktycznego (wycieczki autokarowe) 

I. Zakres wykładów: 
- Metodyka i etyka przewodnictwa
- Religioznawstwo
- Geografia turystyczna Polski
- Historia regionu
- Historia kultury w Polsce
- Podstawowe przepisy prawne w turystyce
- Etnografia regionu
- Kultura i sztuka regionu
- Charakterystyka geograficzna regionu
- Zagospodarowanie turystyczne regionu
- Podstawowe wiadomości z zakresu fortyfikacji
- Środowisko przyrodnicze Polski
- Środowisko przyrodnicze regionu i jego ochrona
- Terenoznawstwo i topografia
- Psychologia i socjologia grupy wycieczkowej
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Omówienie kilkudziesięciu miejscowości na terenie wymienionych powiatów

II. Wycieczki autokarowe:

1) Warszawa – Ostrów Mazowiecka - Nowogród – Łomża – Drozdowo – Wizna – Warszawa
2) Warszawa – Różan – Ostrołęka – Kadzidło – Myszyniec – Łyse – Warszawa
3) Warszawa – Rybienko Leśne – Wyszków – Sieczychy – Długosiodło – Brok – Warszawa
4) Warszawa – Pułtusk – Krasne – Przasnysz – Rostkowo – Warszawa
5) Treblinka

      

Cena kursu: 1200,-

Cena kursu obejmuje: wykłady, zajęcia w terenie (wycieczki autokarowe) ubezpieczenie NNW podczas wycieczek, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Cena kursu nie obejmuje kosztów egzaminu na uprawnienia przewodnika turystycznego terenowego PTTK