Organizator szkolenia: Warszawskie Oddział Przewodników PTTK w Kielcach

Kto może zostać przewodnikiem?
Zgodnie z przepisami (podstawa prawna: Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu szkolenia i egzaminowania przewodników miejskich i terenowych, oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK) przewodnikiem turystycznym miejskim może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 lat
2) nie była karana za przestępstwa umyślne, lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
3) posiada minimum średnie wykształcenie

Czas trwania kursu: 20.11.2021 r. – czerwiec 2022 r. Szkolenie potwierdzone!

Realizacja szkolenia:   Kurs będzie trwał około 8 miesięcy i obejmować będzie nie mniej niż 200 godzin lekcyjnych zajęć dydaktycznych. Kurs podzielony jest na część teoretyczną (realizowaną zdalnie) i część praktyczną. Zaliczenie części praktycznej odbywać będzie się na zasadach i w sposób określony przez prowadzącego zajęcia praktyczne. 

Co obejmuje program kursu?  

Wykłady z zakresu:  ochrony przyrody w Polsce, historia regionu na tle historii Polski, II wojny światowej, archeologii, etnografii, szlaki turystyczne, pasma górskie,  geologii, kamienia w architekturze woj. świętokrzyskiego, atrybutów świętych, heraldyki metodyki, prawa w turystyce
Wycieczki terenowe:
1. Kielce – Raków – Szydłów –Staszów - Kurozwęki – Kielce
2. Kielce – Sielpia Wielka – Rez. Gagaty Sołtysowskie – Kielce
3. Kielce – Chęciny – Czerwona Góra – Jaskinia Raj – Miedzianka
4. Rezerwaty geologiczne Kielc
5. Kielce – Opatów – Ujazd – Klimontów – Koprzywnica – Kielce
6. Kielce – Podzamcze Chęcińskie – Tokarnia – Jędrzejów – Sobków – Kielce
7. Kielce – Mnichów – Skarżysko Kamienna – Kałków – Godów – Wąchock – Starachowice – Kielce
8. Kielce – Podzamcze Piekoszowskie – Strawczyn – Perzowa Góra – Zagnańsk – Bodzentyn – Kielce
9. Kielce – Pińczów – Chmielnik – Kielce
10. Kielce – Ciekoty – Św. Katarzyna – G. Łysica – Kakonin – Huta Szklana – Św. Krzyż – Nowa Słupia – Kielce
11. Kielce – Sandomierz – Góry Pieprzowe - Kielce
 

Koszt kursu: 2000,- zł  płatne jednorazowo, lub w ratach
Wykaz wysokości  rat w regulaminie kursu (dół strony).

Terminarz zajęć teoretycznych: 20.11.2021, godz. 9.00-16.30; 21.11.2021, godz. 9.00-17.00; 04.12.2021, godz. 12.30-15.00; 05.12.2021, godz. 11.00-17.00; 18 - 19.12.2021, godz. 8.30-17.00;
08.01.2022, godz. 9.00-17.00; 09.01.2022, godz. 9.00-17.30; 22.01.2022, godz. 9.00-17.00; 23.01.2022, godz. 9.00-15.30; 05.02.2022, godz. 12.00-17.30;
06.02.2022, godz. 9.00-17.00

Terminarz zajęć praktycznych: 05-06.03.2022, 19-20.03.2022, 02-03.04.2022, 23.04.2022 -24.04.2022, 07.05.2022 -08.05.2022, 21.05.2022 -22.05.2022, 04.06.2022

Dodatkowych informacji udziela biuro WOP PTTK tel. kom. 513176834, oraz e-mailowo: biuro@wop-pttk.pl