Elementarny kurs pierwszej pomocy medycznej

Kurs elementarny pierwszej pomocy (5 godzin) organizujemy we współpracy z profesjonalną firmą medyczną. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które pragną podnieść kwalifikacje z pierwszej pomocy, ale nie mogą przeznaczyć na ten cel zbyt wiele czasu i środków. W czasie kursu trwającego 5 godzin omawiane są najważniejsze zagadnienia. Kurs składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych.

Cel i przebieg szkolenia: uzyskanie podstawowych umiejętności niezbędnych przy ratowaniu ludzkiego życia. Wszystkie zagadnienia prowadzone są poprzez krótkie wprowadzenie merytoryczne, poprzedzające ćwiczenia praktyczne. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń przez każdego z uczestników. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim i angielskim.

Program kursu elementarnego:

1.Aspekty prawne udzielania I pomocy w Europie i na świecie.
2.Definicja pierwszej pomocy. Aspekty prawne.
3. Etapy udzielania pierwszej pomocy.
4.Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
5.Ocena stanu poszkodowanego – ćwiczenia.
6.Bezpieczne odwracanie z brzucha na plecy – ćwiczenia.
7.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym – ćwiczenia.
8.Postępowanie w przypadku braku oddechu –Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa– ćwiczenia.
9.Postępowanie w przypadku poważnych ran, krwotoków, złamań i omdleń – ćwiczenia.
10. Postępowanie w przypadku oparzeń – ćwiczenia.
11.Apteczka pierwszej pomocy.
12.Użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego - ćwiczenia

 

 Wiedza zdobyta na kursie jest przydatna w życiu codziennym, w szczególności dla uczestników ruchu drogowego.

 Data: rekrutacja na kurs zostanie uruchomiona w lipcu 2020 r.
 Cena kursu : 100,- zł
 Czas trwania : 8 godzin
 Miejsce spotkania : WOP PTTK, Al. Jerozolimskie 51 m 16

Rekrutacja: zgłoszenia mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16  wraz z wpłatami (na konto bankowe).
10 % zniżki dla osób zgłaszających się w grupie (co najmniej 3 osoby)!!!