Opis szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które chcą organizować imprezy kajakowe. Obejmuje 12 godzin wykładów on-line, oraz jeden spływ instruktażowy. Wykłady on-line odbywają się we wtorki w godzinach 19.00-21.30 z wykorzystaniem platformy webinarowej ClickMeeting.
Spływ odbędzie się w sobotę w godz. 9.00-16.00.

Kurs prowadzony jest w grupie kilkunastoosobowej, przez doświadczonych instruktorów turystyki kajakowej.


Realizacja zajęć terenowych podczas pandemii COVID-19. Podczas spływu, uczestnicy kursu są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów władz państwowych wynikających ze stanu epidemii Covid-19. 

Wymagania od uczestników: ukończone 18 lat, minimum średnie wykształcenie

Koszt uczestnictwa: 590,-zł (raty) 

Termin spotkań:
25.05.2021 r. – wykład on-line
1.06.2021 r. – wykład on-line
8.06.2021 r. – wykład on-line
15.06.2021 r. – wykład on-line
19.06.2021 r. – spływ – zajęcia praktyczne
22.06.2021 r. – wykład on-line
29.06.2021 r. – test wewnętrzny - zaliczeniowy

Program szkolenia obejmuje: Przepisy prawa w aspekcie turystyki kajakowej. Sprzęt kajakarski. Bezpieczeństwo w czasie spływu. Organizację imprez turystyki kajakowej. Metodykę prowadzenia grup kajakowych. Znakowane szlaki kajakowe. Najciekawsze trasy kajakowe w Polsce.

Zakończenie kursu: kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym składającym się z testu zaliczeniowego przeprowadzanego on-line. Po pozytywnym zaliczeniu testu i obecności na 2/3zajęć objętych programem kursu, uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia, który zostanie wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu.