Kurs krajoznawczyCel szkolenia:   wzmocnienie kompetencji uczestników w pracy krajoznawczej, oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu wielu dziedzin pomocnych w uprawianiu turystyki w sposób świadomy. Uczestnicy szkolenia poznają najciekawsze w skali kraju obiekty krajoznawcze na terenie Polski. 

Termin szkolenia: 3.12.2020 r. - 15.04.2021 r. 

Realizacja zajęć: kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM. Wykłady odbywają się w czwartki, godz. 19.00-20.50.

Terminy wykładów:
3,10,17 grudnia 2020 r.
7,14,21,28 stycznia 2021 r.
4,11,18,25 lutego 2021 r.
4,11,18,24 marca 2021 r.
8,15 kwietnia 2021 r.

Uczestnik szkolenia obecny na 2/3 zajęć objętych programem, otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.


Program szkolenia zostanie podany do dnia 30 października 2020 r.