Cel szkolenia:   wzmocnienie kompetencji uczestników w pracy krajoznawczej, oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu wielu dziedzin pomocnych w uprawianiu turystyki w sposób świadomy. Uczestnicy szkolenia poznają najciekawsze w skali kraju obiekty krajoznawcze na terenie Polski. 

Termin szkolenia: 3.12.2020 r. - 15.04.2021 r. 

Realizacja zajęć: kurs realizowany w formie zdalnej na platformie ZOOM. Wykłady odbywają się w czwartki, godz. 19.00-20.50.

Koszt uczestnictwa: 400,- zł

Terminy wykładów:
3,10,17 grudnia 2020 r.
7,14,21,28 stycznia 2021 r.
4,11,18,25 lutego 2021 r.
4,11,18,24 marca 2021 r.
8,15 kwietnia 2021 r.

Zakres wykładów:
3.12.2020 - Wykład inauguracyjny „Krajoznawstwo, jego rola i istota we współczesnym świecie, nowoczesny wymiar poznawania”, prowadzący: Szymon Bijak

10.12.2020   - „Krajoznawca kim był w przeszłości a kim jest obecnie, metody i zasady działalności krajoznawczej”, prowadzący: Szymon Bijak

17.12.2020 - „Opactwa cystersów w Polsce”, prowadzący: Paweł Terlecki

7.01.2021 - „ Obiekty wpisane na listę UNESCO w Polsce", prowadzący: Paweł Dotryw

14.01.2021 – „Śladami Żydów w Polsce” część I, prowadzący: Adam Dylewski

21.01.2021 - „Korzenie wielokulturowości Podlasia”, prowadząca: Anna Kraśnicka

28.01.2021 - „Wokół cerkwi Podlasia”,  prowadząca: Anna Kraśnicka

4.02.2021 -  „ Udane realizacje przekształceń terenów poprzemysłowych, przykłady rewitalizacji w Łodzi i na Śląsku”, prowadzący: Jacek Kaczmarek  

11.02.2021 -  „ Śladami Żydów w Polsce”, część II prowadzący: Adam Dylewski  

18.02.2021 - „Śladami drewnianej architektury w cerkiewnej w południowo wschodniej Polsce, cerkwie łemkowskie i nie tylko”, prowadzący: Stanisław Kryciński

25.02.2021 - Fortyfikacje, grody i cmentarze z I wojny Światowej w południowo wschodniej Polsce”, prowadzący: Stanisław Kryciński

4.03.2021 - „ Uzdrowiska w Polsce, specyfika, rozmieszczenie”, prowadzący: Paweł Dotryw

11.03.2021 - „Muzea i skanseny techniki, inżynierii miejskiej komunikacji i kolejnictw w Polsce”, prowadzący: Jacek Kaczmarek

18.03.2021 - „Niemieckie fortyfikacje z okresu II wojny światowej”, prowadzący Paweł Terlecki

24.03.2021 - „Ocalała drewniana architektura w miastach, jak ją chronić i promować”, prowadzący: Jacek Kaczmarek

8.04.2021 - „ Ośrodki pielgrzymkowe w Polsce”, prowadzący: Paweł Terlecki

15.04.2021 - „Muzea i skanseny na wolnym powietrzu w Polsce, parki miniatur”, prowadzący: Jacek Kaczmarek

Noty biograficzne prowadzących wykłady

Paweł Terlecki – z zawodu prawnik, przewodnik miejski i trenowy PTTK, pilot wycieczek, organizator i wykładowca wielu kursów przewodnickich.

Szymon Bijak – przewodniczący Komisji Krajoznawczej PTTK, adiunkt na Wydziale Leśnym SGGW, autor licznych publikacji krajoznawczych, przewodnik miejski po Warszawie, przewodnik terenowy, instruktor przewodnictwa

Adam Dylewski – autor książki „Śladami Żydów polskich”, licznych publikacji poświęconych wielokulturowości, kilkudziesięciu przewodników turystycznych
 i albumów

Paweł Dotryw  - przewodnik terenowy i miejski po Warszawie, pilot wycieczek PTTK, instruktor. Organizator i  wykładowca wielu kursów przewodnickich

Anna Kraśnicka – przewodnik PTTK, blogerka autorka strony „Białystok i Podlasie subiektywnie”

Jacek Kaczmarek  - przewodnik beskidzki, terenowy i miejski PTTK, pilot wycieczek, krajoznawca, pedagog i plastyk z zawodu. Od lat interesuje się dokumentuje i fotografuje ginące obiekty architektury drewnianej.

Stanisław Kryciński – przewodnik beskidzki SKPB, historyk i krajoznawca, uwielbia zwiedzać wszelkie zakątki Polski i krajów ościennych szczególnie te mało uczęszczane. Fascynuje go południowo – wschodnia Polska której uroki niestrudzenie opisuje za pomocą pióra i obiektywu. Autor licznych opracowań artykułów i książek z dziedziny drewnianej architektury, etnografii.

 

Uczestnik szkolenia obecny na 2/3 zajęć objętych programem, otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.