O Warszawie prawie wszystko - cykl wykładów

"O Warszawie prawie wszystko" to cykl wykładów z zakresu wiedzy o Warszawie.
Cel: pogłębienie wiedzy na temat historii, współczesności i perspektyw rozwoju miasta.
Zapraszamy przewodników miejskich jak i wszystkich miłośników Warszawy.

 

Program wykładów: 31.01.2018 - 28.03.2018 - sprzedaż zakończona. Brak miejsc. Wkrótce nowa propozycja wykładów!

1) 31.01.2018, Prawda, czy fałsz? Realia dnia powszedniego w legendach warszawskich.
Prelegent: Karol Mórawski - warsavianista

2) 7.02.2018, Warszawskie meble miejskie od baroku do współczesności.
Prelegent: dr Maja Skibińska - SGGW Wydział Architektury Krajobrazu

3) 17.02.2018, Maria Skłodowska - Curie, wielka polska uczona związana z Warszawą. Wykład biograficzny połączony ze zwiedzaniem Muzeum. Prelegent: Ewa Małgorzata Rosen - kurator Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie (Uwaga! Wykład i zwiedzanie ul. Freta 16)

4) 21.02.2018, Za bramą wielkiej ciszy. Z dziejów grzebalnictwa na terenie Warszawy.
Prelegent: Karol Mórawski

5) 28.02.2018, Rewolucje w dziejach komunikacji miejskiej w Warszawie. 
Prelegent: Marcin Dziubiński, historyk, znawca dziejów komunikacji miejskiej

6) 7.03.2018, Na warszawskim podwórku przed prawie stu laty. Folklor i obyczaj dawnej Warszawy. Prelegent: Karol Mórawski

7) 14.03.2018, Parki i krajobraz kulturowy wielkoobszarowej kompozycji dóbr wilanowskich: Wilanów, Morysin, Gucin, Ursynów, Wolica, Natolin. Prelegent: dr Dorota Sikora SGGW Wydział Architektury Krajobrazu

8) 21.03.2018, Przemysł praski - wódka, silniki i kosmetyki, gdzie się podziały praskie fabryki. 
Prelegent: Adam Lisiecki - Muzeum Warszawskiej Pragi

9) 28.03.2018, Jelonki, Dowcip, Zatyłki - o etymologii nazw i dzielnic Warszawy. Po wykładzie możliwa dyskusja. Prelegent: prof. dr Kwiryna Handke

 

 Regulamin "O Warszawie prawie wszystko ...."

1. Szkolenie organizuje Warszawski Oddział Przewodników PTTK

2. Czas trwania szkolenia: 31 stycznia 2018 r. - 28 marca 2018 r.

3. Zajęcia obejmują 9 wykładów, które odbywać się będą w środy w godz. 18.00-19.30 w siedzibie WOP PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, z wyjątkiem wykładu w dn. 17.02.2018 r. (sobota), który odbędzie się w Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Freta 16.

4. Koszt uczestnictwa wynosi 200,- zł. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach: 100,- zł płatne przy zapisie,
II rata do dnia 1 marca 2018 r. Koszt uczestnictwa w pojedynczych wykładach wynosi 35,- zł

5. Zgłoszenia do udziału w wykładach przyjmowane są mailowo na adres: biuro@wop-pttk.pl 
w terminie do dnia 20 stycznia 2018 r.

6. Opłaty prosimy wnosić na rachunek WOP PTTK o numerze: 50 1240 6218 1111 0000 4622 0907 z dopiskiem: "O Warszawie prawie wszystko ...". W przypadku dokonania przelewu z konta innej osoby, prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika szkolenia.

7. Rezygnacja ze szkolenia nie uprawnia do otrzymania zwrotu już wpłaconych kwot.

8. W przypadku odwołania szkolenia z powodu zbyt małej ilości uczestników WOP PTTK w przeciągu 7 dni od dnia odwołania dokona zwrotu wpłaconej kwoty na wskazany rachunek bankowy.

9. Na zakończenie wykładów, słuchacz otrzymuje Certyfikat potwierdzający uczestnictwo.