Welcome to PTTK Branch of Warsaw Guides

Our Branch is a part of Polish Tourist and Sightseeing Society (PTTK)

 

We organize:

  • trainings for Warsaw guides candidates
  • tour guides trainings
  • additional lectures about Warsaw
  • training trips
  • special trainings for city guides
  • first aid trainings
WOP PTTK jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00256/2009


Warszawskie Koło Przewodników Miejskich


Warszawskie Koło Przewodników Terenowych
Wyszukiwarka