Kurs elementarny pierwszej pomocy (5 godzin) organizujemy we współpracy z profesjonalną firmą medyczną. Kurs ten jest przeznaczony dla osób, które pragną podnieść kwalifikacje z pierwszej pomocy, ale nie mogą przeznaczyć na ten cel zbyt wiele czasu i środków. W czasie kursu trwającego 5 godzin omawiane są najważniejsze zagadnienia. Kurs składa się przede wszystkim z zajęć praktycznych.

Cel i przebieg szkolenia: uzyskanie podstawowych umiejętności niezbędnych przy ratowaniu ludzkiego życia. Wszystkie zagadnienia prowadzone są poprzez krótkie wprowadzenie merytoryczne, poprzedzające ćwiczenia praktyczne. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń przez każdego z uczestników. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim i angielskim.

Program kursu elementarnego:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
2. Ocena stanu poszkodowanego - ćwiczenia.
3. Poszkodowany nieprzytomny - ćwiczenia.
4. Podstawowe podtrzymanie życia - ćwiczenia.
5. Krwotoki, poważne rany, oparzenia, urazy kości i stawów - ćwiczenia.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące urazów.

 Wiedza zdobyta na kursie jest przydatna w życiu codziennym, w szczególności dla uczestników ruchu drogowego.

 Data: 20.01.2018 (sobota), godz. 9.00-14.00.
 Cena kursu : 100,- zł
 Czas trwania : 5 godzin
 Miejsce spotkania : WOP PTTK, Al. Jerozolimskie 51 m 16

Rekrutacja: zgłoszenia mailowo, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 51/16  wraz z wpłatami (na konto bankowe).
10 % zniżki dla osób zgłaszających się w grupie (co najmniej 3 osoby)!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje