Dzięki szkoleniu nauczysz się:
- jak zainteresować ludzi lasem
- jak organizować imprezy leśne
- jak przekazać wiedzę o lesie w sposób ciekawy dla odbiorcy


Opis szkolenia: skierowane jest do osób zainteresowanych edukacją leśną. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę pracowników naukowych wydziałów leśnych i doświadczonych leśników. 
Cześć teoretyczna kursu obejmuje 42 godziny zajęć on-line i odbywa się w wybrane soboty i niedziele, w godz. 9.00-14.00.
Część praktyczna ma formę 9 wycieczek pieszych (w tym jedną wycieczkę 2-dniową z noclegiem w lesie, oraz wycieczkę o wschodzie słońca).
Długość tras wycieczek: 15-20 km,  przedział godzinowy: 9.00-15.00 (z wyjątkiem wycieczki 2 - dniowej z noclegiem w lesie i wycieczki o wschodzie słońca). Wszystkie wycieczki realizowane są w lasach położonych w otulinie Warszawy z możliwością dojazdu środkami komunikacji publicznej (autobus, pociąg). 
Podczas przejścia nocnego, każdy uczestnik powinien posiadać własny namiot, oraz śpiwór.


Wymagania od uczestników:
- ukończone 18 lat
- minimum średnie wykształcenie
- dobra kondycja fizyczna 
- akceptacja regulaminu kursu (pod linkiem wyślij zgłoszenie)


Program kursu obejmuje zagadnienia:  akty prawne związane z gospodarką zasobami przyrodniczymi, gospodarka leśna w Polsce, formy ochrony przyrody, podstawy zoologii leśnej i łowiectwa, podstawy botaniki leśnej, ekologia lasu, metodyka i dydaktyka w edukacji przyrodniczej, planowanie i organizacja leśnych wydarzeń edukacyjnych z uwzględnieniem różnych grup docelowych, podstawy survivalu, bezpieczeństwo w lesie, pierwsza pomoc medyczna, zajęcia praktyczne.


Terminarz spotkań:
29.05.2021 r. - wykłady
30.05.2021 r. - wykłady
12.06.2021 r. - wykłady
13.06.2021 r. - wykłady
19.06.2021 r. - zajęcia w terenie
20.06.2021 r. - zajęcia w terenie 
10.07.2021 r. - 11.07.2021 r. - dwu dniowe zajęcia w terenie z noclegiem w lesie
11.09.2021 r. - wykłady
12.09.2021 r. - wykłady
25.09.2021 r. - zajęcia w terenie
26.09.2021 r. - zajęcia w terenie
9.10.2021 r. - wykłady
10.10.2021 r. - wykłady
23.10.2021 r. - zajęcia w terenie
24.10.2021 r. - zajęcia w terenie
20.11.2021 r. - zajęcia w terenie
27.11.2021 r. - zajęcia w terenie - egzamin wewnętrzny
28.11.2021 r. - test wewnętrzny  

Koszt uczestnictwa: 2300,- zł przy zgłoszeniu do dnia 30.04.2021 r., po tym terminie 2500,- (możliwość płatności w 5 ratach)

Zakończenie kursu: kurs kończy się zaliczeniami wewnętrznymi (przygotowaniem scenariusza jednej wycieczki, testem zaliczeniowym, poprowadzeniem spaceru po lesie). Po zaliczeniach wewnętrznych uczestnik kursu otrzymuje "CERTYFIKAT EDUKATOR LEŚNY PTTK".