Jak zostać członkiem PTTK?

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem skupiającym turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętność poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. W Towarzystwie zrzeszonych jest około 60 tysięcy członków zwyczajnych PTTK opłacających regularnie składkę członkowską.

Warszawski Oddział Przewodników ma szczególny status w strukturach PTTK, ponieważ jako jeden z niewielu istniejących jednostek tego typu, zrzesza wyłącznie przewodników. 

W Oddziale działają dwa Koła przewodnickie: przewodników miejskich po Warszawie i przewodników terenowych. Żeby zostać członkiem Oddziału należy zapisać się do jednego z kół. Należy posiadać uprawnienia przewodnika miejskiego po Warszawie PTTK, przewodnika terenowego PTTK po Mazowszu lub pilota wycieczek PTTK. Koła przyjmują także przewodników innych rejonów na zasadzie członkostwa "klubowego". Członkowie PTTK mogą w działalności krajoznawczej, turystycznej i zawodowej wykorzystywać znak organizacyjny PTTK do pokreślenia swojej przynależności organizacyjnej. Potwierdzeniem zdobytych uprawnień przewodnickich są tzw. blachy przewodnickie PTTK. 

Oddział organizuje dwa razy w roku kurs dla kandydatów na przewodników miejskich PTTK po Warszawie. Kurs trwa ok. 6 miesięcy. 
Raz na kilka lat organizowany jest także kurs dla kandydatów na przewodników terenowych PTTK po Mazowszu. Kurs ten obejmuje ok. 20 spotkań i wycieczek terenowych.  

Po kursie należy złożyć egzamin przewodnicki/pilocki przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną PTTK, który jest organizowany zawsze na wiosnę, a w miarę zainteresowania także jesienią.