Z głębokim żalem żegnamy naszą Drogą Koleżankę ŚP. Wandę Turkowską

Z głębokim żalem żegnamy naszą Drogą Koleżankę ŚP. Wandę Turkowską


Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 8 listopada 2020 r.

naszą Drogą Koleżankę

ŚP. Wandę Turkowską

Zasłużonego Przewodnika PTTK

Pozostanie w naszych sercach i pamięci Twój ogromny wkład pracy społecznej na rzecz warszawskiego środowiska przewodnickiego. Swoją wiedzę, umiłowanie Ojczystego Kraju i dumę z bogactwa naszej kultury z wielkim talentem przez blisko pół wieku przekazywałaś turystom krajowym i zagranicznym.
Największą radością było dla Ciebie oprowadzanie po odbudowanym Zamku Królewskim w Warszawie.

Będzie nam brakowało Twojego uśmiechu, życzliwości i dobrej rady.

Spoczywaj w pokoju!

Synowi i Rodzinie wyrazy szczerego współczucia składają Koleżanki i Koledzy z Warszawskiego Koła Przewodników Miejskich PTTK.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 18 listopada 2020 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Grzegorza na Cmentarzu Wolskim, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.