Jedź z nami do Holi!

Jedź z nami do Holi!

Warszawskie Koło Przewodników Terenowych PTTK

zaprasza na wyjazd szkoleniowy 29.07.2018 r. (niedziela)

Program: 

6.45 zbiórka ul. Królewska na ścianie Ogrodu Saskiego
7.00 – odjazd
Hola – zwiedzanie Skansen u Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia, utworzonego przez Alinę i Tadeusza Karabowiczów w roku 1985
- prezentującego wiejską codzienność Podlasia i Chełm szczyzny. W skansenie odbędzie się XXII Jarmark Holeński, związany z corocznymi uroczystościami prawosławnymi w cerkwi pw. Św. Paraskewy i św. Antoniego Peczerskiego.
Po uroczystościach religijnych odbędzie się kiermasz sztuki ludowej, kompozycji kwiatowych, staroci, potraw regionalnych, miodów i wyrobów z wosku. Podczas trwania kiermaszu, zwiedzającym czas umilają zespoły ludowe z Podlasia, Ziemi Chełmskiej i Ukrainy. Sośnica
– miejsce pobytu Tadeusza Kościuszki u Hetmana Józefa Sosnowskiego. Dwieście lat temu tutaj
rozegrała się wielka przygoda miłosna, która mogła być kanwą niejednego filmu. Wizyta w Przedsiębiorstwie Rybacki m
– zakupy świeżych i wędzonych ryb, według wcześniejszego zamówienia do dn. 20 lipca br.

Powrót ok. godz. 20.30
Koszt uczestnictwa:
- przewodnicy WKPT, WKPM: 100, - zł, - pozostałe osoby: 110, - zł

Cena obejmuje:

przejazd autokarem, opiekę pilota – przewodnika, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu

Zgłoszenia telefoniczne

501 - 182 - 493 w godz. 18.00 - 21.00 , lub sms do dn. 1 8.07.2018 przyjmuje Prezes WKPT Małgorzata Hoffman.
Wpłat należy dokonać do dnia 18 lipca 2018 na konto bankowe WKPT
o numerze 24 1020 1097 0000 7902 0106 8931 z dopiskiem „Hola”

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!